fot. PAP/Rafał Guz

Wiceminister kultury Jarosław Sellin z dwudniową wizytą w Austrii

Wiceminister kultury Jarosław Sellin udaje się z dwudniową wizytą do Austrii. Podczas wizyty weźmie udział w rozmowach poświęconych planom zagospodarowania terenów byłego obozu koncentracyjnego KL Gusen oraz odwiedzi miejsca pamięci KL Mauthausen i Gusen.

Wizyta wiceszefa MKiDN rozpocznie się dzisiaj w Wiedniu, gdzie wraz z wiceministrem spraw zagranicznych Szymonem Szynkowskim vel Sękiem spotka się z sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Austrii Karoline Edtstadler oraz innymi przedstawicielami strony austriackiej.

Podczas dwudniowej wizyty wiceminister Sellin weźmie udział w rozmowach poświęconych planom zagospodarowania terenów byłego obozu koncentracyjnego KL Gusen, w którym podczas II wojny światowej Niemcy dokonywali eksterminacji polskiej inteligencji w ramach akcji Intelligenzaktion, oraz odwiedzi miejsca pamięci KL Mauthausen i Gusen. Resort kultury przypomina, że „będzie to kolejna polska wizyta wysokiego szczebla w tym miejscu”.

MKiDN oceniło, że obóz Mauthausen, a zwłaszcza podobóz Gusen – obóz dla polskiej inteligencji – „zajmują szczególne miejsce w historii Polski okresu II wojny światowej”. Wskazano, że obozy odegrały „kluczową rolę w niszczeniu polskich elit społecznych oraz ludzi nauki i kultury”. Resort kultury zwraca uwagę, że w 1940 r. Polacy stanowili 97 proc. ogółu więźniów Gusen i aż do dnia wyzwolenia obozu (5 maja 1945 r.) byli w nim najliczniejszą grupą narodowościową.

Ministerstwo przypomniało, że po wojnie tereny b. obozu Gusen były wyprzedawane przez władze gminne w ręce prywatne i stopniowo zabudowywane domami mieszkalnymi.

„W latach 1955-56 zlikwidowany też został cmentarz zmarłych więźniów Gusen, założony po wyzwoleniu – ich szczątki przeniesione zostały na teren Miejsca Pamięci Mauthausen. Jedynymi śladami po istnieniu obozu, miejscu gehenny i śmierci kilkudziesięciu tysięcy więźniów, pozostało krematorium z piecem, w którym palono zwłoki” – napisano w komunikacie MKiDN.

Dodano, że „dzięki staraniom więźniów polskich i francuskich w połowie lat 50. ustawiono obok niego dwa kamienie pamiątkowe – jeden z inskrypcją w języku polskim ufundowany przez Poselstwo Polskie w Wiedniu, drugi – z inskrypcją w języku francuskim, wykonany przez francuskie stowarzyszenie +Amicale de Mauthausen+”.

Ministerstwo poinformowało ponadto, że „wieloletnia koncepcja działalności instytucji Miejsce Pamięci Mauthausen, przygotowana obecnie przez stronę austriacką, zawiera plany poświęcone Gusen, m.in. wykup działek na terenie byłego obozu koncentracyjnego oraz plan jego zagospodarowania”.

Podkreślono, że „wizyta przedstawicieli rządu polskiego jest wyrazem troski o miejsca pamięci, w których ginęli Polacy, oraz o godne upamiętnienie wszystkich ofiar”.

PAP/RIRM

drukuj