Wdzięczność tym, którzy nie pozostali obojętni

Solidarna Polska przedstawi dziś specjalną uchwałę ws. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Wyrazi w niej wdzięczność wszystkim Polakom, którzy po 13 grudnia 1981 r. nie pozostali obojętni i stawili opór złu.

Jak powiedział poseł Patryk Jaki w uchwale zwrócono uwagę na niesprawiedliwość stanu wojennego i fakt, że do dziś osoby odpowiedzialne za jego wprowadzenie nie zostały rozliczone.

– Treść uchwały będzie jak w soczewce ujmowała problemy, które mamy tyle lat po wprowadzeniu tej haniebnej, komunistycznej rewolucji. Przypomnijmy, że sprawcy tego wydarzenia do dzisiaj nie zostali osądzeni. Solidarna Polska przypomina również, że osoby, które były odpowiedzialne za bezpośrednią śmierć ok. 100 osób i jednocześnie za tysiące internowań, do dzisiaj żyją w luksusach. Osoby, które były ich ofiarami mają nawet problemy z dożyciem „od 1 do 1”. Przypomnijmy w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego o tej elementarnej niesprawiedliwości – powiedział Patryk Jaki.

W uchwale napisano, ze stan wojenny był brutalną próbą ocalenia komunistycznego reżimu. Doprowadził też do przerwania procesu reformowania Polski. Represje mające zdławić Solidarność, zdławiły cały naród; około 100 osób zamordowano, 10 tysięcy internowano, dziesiątki tysięcy prześladowano na różne sposoby.

Pacyfikowano brutalnie kopalnie i zakłady pracy, czego symbolem jest mord w kopalni „Wujek”. Zniszczono społeczny entuzjazm i nadzieję, które w takim wymiarze już nigdy się nie odrodziły. 586 dni stanu wojennego skazało społeczeństwo na poniżającą wegetację.

W uchwale napisano, że Sejm Rzeczpospolitej Polskiej wyraża wdzięczność wszystkim którzy walczyli i stwierdza, że swoją postawą dobrze przysłużyli się Ojczyźnie.

RIRM 

drukuj