fot. PAP/Paweł Supernak

Warszawa: spotkanie Rady Oświaty Polonijnej

W siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie na obradach zebrała się Rada Oświaty Polonijnej. Szefową instytucji jest minister resortu edukacji Anna Zalewska.

 Członkowie Rady reprezentują największe środowiska oświatowe na świecie. Na posiedzenie zaproszono przedstawicieli środowisk m.in. z Francji, Kazachstanu oraz USA. Posiedzenie Rady to element V Światowego Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy, który trwa obecnie w Warszawie.

Chcemy mówić o największych wyzwaniach edukacyjnych, jakie stoją przed nami w kontekście polskich dzieci mieszkających poza Ojczyzną – wskazuje minister Anna Zalewska.

– Będziemy cieszyć się ze spotkań i uczyć wymieniając doświadczeniami. Będziemy także podsumowywać rok, co się udało, co nie, a co trzeba jeszcze zrobić. Zaczynamy Radą Oświaty Polonijnej po to, by zmieniać szkolną rzeczywistość na całym świecie. Uczymy prawie 17 tys. uczniów w szkolnych punktach konsultacyjnych, mamy nadzieję, że od stycznia 2019 r. to będą już „szkoły polskie”. Mamy także 180 tys. uczniów w stowarzyszeniowych szkołach – tłumaczyła szefowa resortu.

 

Rada Oświaty Polonijnej została powołana w 2010 roku. Do jej głównych zadań należy przygotowywanie opinii dla resortu edukacji na temat kierunków zmian w obszarze oświaty polskiej za granicą, a także przedstawianie propozycji rozwiązań w tym zakresie.

Rada stanowi organ konsultacyjny ws. projektów aktów prawnych i opracowań zawierających propozycje systemowych zmian w obszarze oświaty polskiej za granicą.

Zuzanna Dąbrowska/RIRM

drukuj