Warmątowice: pierwsze w tym roku regionalne spotkanie PKRD

Niedzielnym przedpołudniem w Ośrodku Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej Barka w Warmątowicach (diecezja opolska) odbyło się pierwsze w 2016 roku regionalne spotkanie Podwórkowych Kół Różańcowych Dzieci. Wydarzenie transmitowało Radio Maryja.

Spotkanie – w stajence na Kaczorowni – poprowadził opiekun PKRD o. Piotr Dettlaff CSsR. Obecna była także Magdalena Buczek. „Pragniemy prosić o szczególne łaski dla wspólnoty Podwórkowych Kół Różańcowych na ten rok formacji – powiedziała założycielka Kół.

­ – Formacji, czyli naszego wzrostu w tej szkole Matki Najświętszej. Ona nieustannie jest z nami i nam towarzyszy. Maryja jest dla nas wzorem, dlatego pragniemy być posłuszni jej wezwaniu, które do nas kieruje. A przecież wzywa nas do tego, byśmy codziennie z sercem, z miłością odmawiali różaniec święty – podkreśliła Magdalena Buczek.

Zgromadzeni odmówili modlitwę różańcową, odśpiewali kolędy i uczestniczyli w Mszy św. Po Eucharystii wzięli udział w ognisku.

Regionalne spotkanie Podwórkowych Kół Różańcowych Dzieci w Stajence na Kaczorowni w Ośrodku Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej Barka w Warmątowicach w diecezji opolskiej [fragment]

RIRM

drukuj