fot. Monika Bilska

W Watykanie opublikowano list zatytułowany „Dobry Samarytanin”, który dotyczy opieki nad osobami w krytycznych i końcowych fazach życia

W Watykanie opublikowano list zatytułowany „Dobry Samarytanin”, który dotyczy opieki nad osobami w krytycznych i końcowych fazach życia.  Zawarto w nim też stanowczy sprzeciw wobec badań prenatalnych w celach „eugenicznych”. Eutanazja jest „aktem zabójczym”, a jego wspólnikami są ci, którzy uchwalają prawa legalizujące ją – głosi dokument Kongregacji Nauki Wiary.

Eutanazja obok tzw. aborcji – jak wskazał ks. prof. Paweł Bortkiewicz – to jeden z najbardziej drastycznych przejawów kultury śmierci.

Bioetyk dodał, że list Kongregacji Nauki Wiary zwraca uwagę na charakterystyczne dla współczesnej kultury przewartościowanie istoty życia człowieka.

– Zamiast kategorii wartości życia, która jest kategorią obiektywną wynikającą z faktu człowieczeństwa, mamy dzisiaj do czynienia z kategorią jakości życia, a więc sprowadzaniem życia do kategorii jakościowych przeliczanych ekonomicznie. W takiej perspektywie życie ludzkie, mówiąc brutalnie i bardzo nieprawdziwie, staje się po prostu nieopłacalne, a takie nieopłacalne życie staje się niekorzystne do tego, aby je podtrzymywać. To jest wyraz zdziczenia myślenia kultury i traktowania człowieka w kategoriach czysto przedmiotowych, a więc to jest radykalny odwrót od podstaw humanizmu, personalizmu, myślenia godnościowego o człowieku. Takiemu myśleniu w sposób jednoznaczny sprzeciwia się całe nauczanie Kościoła – powiedział ks. prof. Paweł Bortkiewicz.

Dokument odrzucający wszelką formę eutanazji oraz wspomaganego samobójstwa został zatwierdzony przez Ojca Świętego Franciszka. Ma on być wsparciem dla rodzin oraz pracowników służby zdrowia.

RIRM

drukuj