W tygodniu komisja weryfikacyjna przeprowadzi pierwszą rozprawę ogólną, wyda też kilka decyzji

W poniedziałek decyzja ws. nieruchomości przy ul. Łochowskiej 38, we wtorek pierwsza rozprawa na zasadach ogólnych, a w środę kolejne decyzje ws. Marszałkowskiej 43, Poznańskiej 14 i Nowogrodzkiej 6a – taki jest harmonogram działania komisji weryfikacyjnej w przyszłym tygodniu.

Rzecznik komisji Oliwer Kubicki poinformował, że w poniedziałek członkowie komisji spotkają się na posiedzeniu niejawnym, po nim ogłoszą decyzję ws. nieruchomości położonej przy ul. Łochowskiej 38.

Komisja badała sprawę tej kamienicy na Pradze Północ 16 stycznia br. Zeznawał wówczas Zbigniew Lichocki – kurator reprezentujący Józefa Pawlaka, jednego z czterech spadkobierców nieruchomości, który urodził się w 1883 r., czyli w 2011 r. miałby 128 lat. Stołeczny BGN wydał decyzję o zwrocie kamienicy w 2011 r., jednak nie doszło do jej wydania.

Świadek przyznał przed komisją, że był radcą prawnym w szeregu służb, a w latach 2008-2015 był dyrektorem biura prawnego Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Zdaniem członków komisji weryfikacyjnej z ramienia PiS: Jana Mosińskiego, Pawła Lisieckiego i Łukasza Kondratko podczas zeznań kuratora mogło dojść do złożenia fałszywych zeznań.

Na wtorek komisja ma zaplanowane przeprowadzenie pierwszej rozprawy na tzw. zasadach ogólnych. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą, komisja weryfikacyjna przeprowadza takie postępowanie, aby wyjaśnić nieprawidłowości lub uchybienia w działaniach organów i osób, które uczestniczyły w wydawaniu decyzji reprywatyzacyjnych.

Na wtorkową rozprawę wezwana została prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz oraz przewodnicząca Rady Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska. Malinowska-Grupińska zadeklarowała, że stawi się na rozprawie. Prezydent stolicy odebrała wezwanie na rozprawę. Rzecznik stołecznego ratusza Bartosz Milczarczyk powiedział PAP jednak, że wezwanie nie przesądza obecności Gronkiewicz-Waltz i „w żaden sposób to nie zmienia faktu niekonstytucyjności komisji”. Nie odpowiedział wprost, czy Gronkiewicz-Waltz stanie przed komisją.

Wiceprzewodniczący komisji Sebastian Kaleta powiedział PAP, że świadkowie będą podczas postępowania ogólnego zeznawać „na okoliczność ich wiedzy o całym procesie reprywatyzacji”.

„Nie będziemy musieli tej samej osoby wzywać kilka razy na każdą z poszczególnych spraw, tylko będziemy mogli podczas jednego przesłuchania uzyskać zeznania w kilku sprawach” – wyjaśnił Sebastian Kaleta.

Z kolei w środę komisja przeprowadzi kolejne posiedzenie niejawne, a po nim wyda „kolejne ważne” – jak podkreślił Oliwer Kubicki – decyzje ws. nieruchomości: Marszałkowska 43, Poznańska 14, Nowogrodzka 6a.

Komisja weryfikacyjna pod koniec września ub. roku uchyliła decyzję władz Warszawy z 2010 r. w sprawie nieruchomości Marszałkowska 43 – drugiej badanej przez komisję kamienicy z lokatorami. Komisja uznała, że zwrot doprowadził do skutków rażąco sprzecznych z interesem społecznym.

Z kolei nieco wcześniej, czyli w połowie wrześnie ub. roku komisja uchyliła podobną decyzję z 2013 r. w sprawie ul. Poznańskiej 14. Nieruchomość ta została wtedy przekazana w użytkowanie wieczyste spadkobiercy dawnych właścicieli; reprezentował go adwokat Robert N., występujący w kilku głośnych sprawach reprywatyzacyjnych, m.in. słynnej Chmielnej 70, obecnie N. przebywa w areszcie.

Natomiast uchylenie decyzji ws. Nowogrodzkiej 6a nastąpiło w drugiej połowie listopada ub. roku. Kamienicę wraz z lokatorami przejęła spółka Jowisz, która odkupiła prawa do niej po jej zreprywatyzowaniu na rzecz spadkobierców właścicieli.

Komisja weryfikacyjna od początku czerwca ub.r. bada zgodność z prawem decyzji administracyjnych w sprawie reprywatyzacji warszawskich nieruchomości.

PAP/RIRM

drukuj