fot. episkopat.pl

W sobotę święcenia biskupie ks. Zbigniewa Zielińskiego

W najbliższą sobotę, 24 października o godz. 18.00 w bazylice archikatedralnej w Gdańsku-Oliwie będzie miała miejsce uroczystość święceń biskupich ks. dr. Zbigniewa Zielińskiego, dotychczasowego proboszcza bazyliki Mariackiej. 26 września br. Ojciec Święty Franciszek mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji gdańskiej.

Uroczystej Mszy św. w archikatedrze gdańskiej będzie przewodniczył w sobotę 24 października o godz. 18.00 metropolita gdański abp Sławoj Leszek Głódź. Będzie on głównym szafarzem święceń biskupich nowego biskupa pomocniczego archidiecezji gdańskiej. Współkonsekratorami będą: abp Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce, który wygłosi homilię oraz abp Tadeusz Gocłowski, arcybiskup senior archidiecezji gdańskiej.

Biskup nominat Zbigniew Zieliński ma 50 lat i jest doktorem socjologii religii. Wykładał w Gdańskim Seminarium Duchownym i na Uniwersytecie Gdańskim. Kierował wydziałem duszpasterskim i czynnie uczestniczył w licznych inicjatywach duszpasterskich, angażując się  m.in. w duszpasterstwo młodzieży.

26 września 2015 r. Ojciec Święty Franciszek mianował ks. prał. dr. Zbigniewa Zielińskiego biskupem pomocniczym archidiecezji gdańskiej, przydzielając mu stolicę tytularną Medeli.

Ks. prał. dr Zbigniew Jan Zieliński urodził się 14 stycznia 1965 r. w Gdańsku. W 1985 r. ukończył gdańskie „Conradinum” – Technikum Budowy Okrętów. Następnie wstąpił do Gdańskiego Seminarium Duchownego. Jako kleryk, a potem jako kapłan, posługiwał w pallotyńskim domu opieki społecznej dla osób upośledzonych w Gdańsku (1987-1993).  W czasie seminarium odbył też praktykę duszpasterską w Areszcie Śledczym w Gdańsku.

Święcenia prezbiteratu przyjął 18 maja 1991 r. z rąk abp. Tadeusza Gocłowskiego. Przez dwa lata pełnił funkcję kapelana Zakładu Karnego w Gdańsku-Przeróbce. Po święceniach kapłańskich przez osiem lat pracował w parafii pw. Matki Bożej Bolesnej w Gdańsku-Dolnym Mieście, następnie przez rok w archikatedrze oliwskiej.

W 1995 r. ks. Zbigniew Zieliński podjął studia na Akademii Teologii Katolickiej na Wydziale Kościelnych Nauk Historycznych i społecznych na kierunku Politologia i Nauki Społeczne. W 2004 roku obronił pracę doktorską z socjologii pod kierunkiem prof. dr. hab. Henryka Skorowskiego („Przekaz wartości religijnych w zreformowanej polskiej szkole publicznej po 1990 roku”).

17 marca 2000 r. został dyrektorem Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej Gdańskiej. Od roku akademickiego 2002/2003 wykłada teologię pastoralną w Gdańskim Seminarium Duchownym. W roku akademickim 2004/2005 podejmuje wykłady z socjologii religii na Uniwersytecie Gdańskim.

W latach 2004-2007 ks. Zbigniew Zieliński był proboszczem w parafii św. Michała Archanioła w Sopocie.  9 grudnia 2007 r. został mianowany proboszczem parafii archikatedralnej pw. Trójcy Świętej w Gdańsku-Oliwie. Pracę proboszcza archikatedry oliwskiej łączył z funkcją dyrektora Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej Gdańskiej. 27 października 2014 r. został proboszczem konkatedralnej bazyliki Mariackiej w Gdańsku.

W ciągu swojej posługi kapłańskiej Biskup Nominat realizował się jako katecheta, duszpasterz młodzieży akademickiej oraz różnych środowisk Trójmiasta, między innymi leśników czy Kościelnej Służby Mężczyzn „Semper Fidelis”, a także jako wykładowca seminarium duchownego. Uczestniczył w przygotowaniu papieskiej pielgrzymki do Trójmiasta w 1999 r., w pracach III Synodu Gdańskiego oraz przeprowadził w archidiecezji gdańskiej peregrynację obrazu Jezusa Miłosiernego, trwającą sześć lat. Pasję duszpasterską łączył z powierzanymi mu zadaniami administracyjnymi, takimi jak renowacja zabytkowych obiektów sakralnych, w szczególności archikatedry oliwskiej.

episkopat.pl

drukuj