fot. freepik.com

W Lublinie zaprezentowano założenia Samorządowej Karty Praw Rodzin

Samorządowa Karta Praw Rodzin jest narzędziem obrony polskich rodzin przed ideologią LGBT – mówił wojewoda lubelski prof. Przemysław Czarnek. Karta ma potwierdzać konstytucyjne gwarancje praw rodziców i przeciwstawić się ich podważaniu. O jej założeniach i sposobach wdrażania dyskutowano w Lublinie.

Ideologia LGBT jest bardzo szkodliwa, demoralizuje człowieka – mówił wojewoda lubelski.

– Ona jest absolutnie namacalnym przykładem wchodzenia rewolucji kulturowej i seksualnej do polskich zagród, do polskich szkół, do polskich rodzin, do Polski w ogóle. Temu się po prostu siłą trzeba przeciwstawić, jeśli nie chcemy dojść do sytuacji zgnilizny obyczajowej, która jest udziałem ludzi świata zachodniego, Europy Zachodniej – akcentował prof. Przemysław Czarnek.

Dlatego należy przeciwstawić się szkodliwej ideologii środowisk LGBT, by ochronić chrześcijański fundament w polskim narodzie. Wojewoda lubelski zaznaczył, że Samorządowa Karta Praw Rodzin „bazuje wprost na przepisach polskiej konstytucji”.

– Małżeństwo, czyli związek kobiety i mężczyzny, jest pod ochroną prawną Rzeczypospolitej Polskiej i tylko taki związek jest pod opieką prawną Rzeczypospolitej Polskiej. Mamy jednoznacznie sformułowane prawo rodziców do wychowywania dzieci zgodnie ze swoim sumieniem  i ze swoim światopoglądem – zaznaczył prof. Przemysław Czarnek.

Projekt Karty opracował Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris oraz inne organizacje prorodzinne – wskazał adwokat Jerzy Kwaśniewski, prezes Instytutu.

– To wszystko ma służyć realizacji konstytucyjnej zasady wsparcia dla małżeństwa, rodziny, rodzicielstwa  i jest pewnym zaproszeniem do namysłu na poziomie samorządu, jakiego rodzaju instrumenty stanowiłyby najwłaściwsze narzędzia na danym poziomie jednostek samorządu terytorialnego – wyjaśnił Jerzy Kwaśniewski.

Samorząd powiatu świdnickiego już w marcu przyjął deklarację „Powiat świdnicki wolny od ideologii LBGT” – przypomniał Andrzej Mańka, przewodniczący Rady Powiatu Świdnickiego.

– Samorząd jest szczególną wspólnotą, obszarem, w którym z jednej strony możemy się przeciwstawić tej błędnej ideologii, która jest lansowana przez pewne środowiska w Polsce i na świecie, ale z drugiej strony podjąć też działania pozytywne, które mają na celu wzmacnianie rodziny – wskazał Andrzej Mańka.

Instrumentów wdrożenia Samorządowej Karty Praw Rodziny może być bardzo wiele. Samorządy mogą np. powoływać pełnomocników ds. rodziny czy poddawać ocenie uchwalane akty prawa pod względem ich wpływu na rodzinę i wartości dla niej istotne. Mogą też wprowadzić obowiązek publikowania informacji o organizacjach pozarządowych prowadzących zajęcia w szkołach oraz programów tych zajęć oraz wprowadzić certyfikowanie przedsiębiorstw przyjaznych rodzinie.

TV Trwam News/RIRM

drukuj