W II niedzielę Adwentu będziemy modlić się za Kościół na Wschodzie

W II niedzielę Adwentu w Kościele w Polsce i na placówkach polonijnych, obchodzony będzie XIX Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie.

9 grudnia, w II niedzielę Adwentu, będziemy modlić się za Kościół na Wschodzie. Potrzebne jest wsparcie duchowe, ale także materialne – Kościół na Białorusi, Litwie, w Łotwie i Estonii, a także państwach Azji Środowej, wciąż boryka się z wieloma trudnościami.

Wsparcie dla kapłanów, sióstr zakonnych, budowa i renowacja kościołów, wakacyjne inicjatywy dla dzieci i młodzieży – to tylko niektóre z potrzeb, na których realizację przeznaczone zostaną zebrane tego dnia środki.

Zbiórka organizowana będzie przez Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie działający przy Konferencji Episkopatu Polski.

Zbiórka jest organizowana, aby móc pomóc naszym braciom z Kościoła za naszą wschodnią granicą zarówno w sprawach remontowych, budowlanych, zakupu sprzętu liturgicznego, pomocy charytatywnej, organizowaniu formacji, spotkań, także wakacyjnego wypoczynku. Tych inicjatyw jest wiele, łącznie z inicjatywą dotyczącą wolontariatu syberyjskiego, w ramach, którego w mijającym roku 36 osób pełniło taką posługę na Wschodzie. Niech to wszystko służy dobru naszych sióstr i braci, którzy mają większe potrzeby niż my – podkreślał ks. bp Artur Miziński, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski.

W bieżącym roku dzięki hojności wiernych, na cele wsparcia Kościoła na Wschodzie udało się zebrać prawie 2,5 mln zł, z czego zrealizowano ponad 300 inicjatyw.

XIX Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie odbędzie się pod hasłem „W mocy Bożego Ducha”.

Zuzanna Dąbrowska/RIRM

drukuj