W diecezji Walencja erygowano pierwszą w Hiszpanii polską parafię personalną

Niezwykły dar z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości otrzymali Polacy mieszkający w diecezji Walencja. Miejscowy ordynariusz ks. kard. Antonio Canizares erygował pierwszą w Hiszpanii polską parafię personalną pw. Matki Bożej Częstochowskiej. Jej proboszczem został ks. Czesław Piela TCh.

“Kościół diecezjalny w Walencji czuje się ubogacony darem, jakim obdarza go Bóg przez tę nową parafię dla wiernych z Polski. Czujcie się w pełni członkami tej diecezji, nie zapominając o waszej Ojczyźnie” – powiedział ks. kard. Antonio Canizares podczas uroczystej Mszy św. dziękczynnej z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości.

“Jako naród polski, tak podziwiany, kochany i przykładny, naród prawdziwie męczeński, daliście świadectwo poprzez tysiąclecie, że tylko Bóg wystarczy. Daliście świadectwo, że rzeczą najważniejszą, ponad wszystko, jest miłość Boga i bliźniego jak siebie samego” – podkreślił ks. kard. Canizares w homilii.

Nowa parafia to spłata długu wdzięczności wobec narodu polskiego i Jana Pawła II – mówi ks. Czesław Piela.

– Inicjatorem powstania polskiej parafii personalnej już od dawna, od paru miesięcy, był ks. kard. Antonio Canizares, arcybiskup Walencji. Wyraził to swoje pragnienie w czasie wizyty duszpasterskiej w naszej wspólnocie i przy wielu okazjach twierdząc, że ma ogromy dług wdzięczności do spłacenia Polakom, polskiemu narodowi i szczególnie naszemu Papieżowi – św. Janowi Pawłowi II – podkreśla kapłan.

Parafia została erygowana pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej z wielu powodów.

11 listopada obraz Matki Bożej Częstochowskiej został umieszczony w jednej z kaplic katedry w Walencji, aby przypominać o powstaniu polskiej parafii personalnej.

W nowej parafii znajdą się Polacy, którzy mieszkają w diecezji lub przebywają na jej terytorium tymczasowo.

– Parafia personalna, która została utworzona w Walencji, będzie obejmowała swoja pracą duszpasterską i opieką wszystkich Polaków, którzy zamieszkują na terenie diecezji Walencji – a jest ich ok. 4 tysięcy – i wszystkich, którzy zamieszkują w samym mieście Walencja – jest och ok. 2 tysięcy – oraz tych, którzy tymczasowo przebywają na terenie diecezji Walencja. Jest to parafia, która ma struktury parafii jak każda inna, ma swoją siedzibę, swojego proboszcza, swoje duszpasterstwa, ale swoim zasięgiem wykracza poza granice innych parafii. Troszczy się o wszystkie osoby z danego kraju – w tym wypadku będą to Polacy, którzy mieszkają i przebywają na terenie diecezji Walencja – wskazuje ks. Czesław Piela.  

Polska parafia personalna ma swoją siedzibę w kościele Matki Bożej Różańcowej w dzielnicy Canyamelar. Miejscowa Polonia przyjęła z radością decyzję kard. Cañízaresa. Inne wspólnoty polskie w Hiszpanii nie kryją nadziei, że takie parafie powstaną w kolejnych diecezjach.

o. Marek Raczkiewicz/RIRM

drukuj