VI Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym

Dziś obchodzimy VI Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Został on zorganizowany przez Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Hasło tegorocznego dnia brzmi: „Ocalmy chrześcijan w Syrii”.

VI Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym jest okazją do podjęcia modlitwy o pokój na świecie i o przestrzeganie wolności religijnej. Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie zachęca także do wsparcia materialnego potrzebujących. Można to zrobić do 31 grudnia br, wysyłając, SMS o treści RATUJE na nr 72405 (koszt 2,00 zł + VAT 2,46 zł) oraz składając ofiarę do puszek Stowarzyszenia 9 listopada. Przekazane środki trafią do chrześcijan i wszystkich cierpiących głód i choroby w Syrii, Egiptu, Sudanie, Indiach, Iraku, Ziemi Świętej. Pomoc Stowarzyszenia dociera do ponad 140 krajów na całym świecie.

„Proszę Was, abyście w Waszym kraju byli solą, światłem i zaczynem, który sprawi, że chrześcijaństwo w Polsce i w Europie uniknie naszego losu” – te słowa skierował do Polaków patriarcha Syrii Grzegorza III, prosząc o włączenie się w dzieło niesienia pomocy mieszkańcom Syrii.

Trwający trzy lata konflikt syryjski pochłonął już 170 tysięcy ofiar, 10% tej liczby stanowią zabite dzieci. Około 2,5 tysiąca osób uciekło za granicę, a co najmniej 7 tysięcy zostało przesiedlonych wewnątrz kraju.

Syria to dziś jedno z najtrudniejszych miejsc do życia dla chrześcijan. Coraz bardziej widoczne są działania zmierzające w kierunku zmniejszenia liczby chrześcijan dokonywane przez islamskich fundamentalistów. Liczba chrześcijan w Syrii w ciągu trzech lat zmniejszyła się o 30 % – na początku  2011 r. liczba chrześcijan wynosiła 1 750 000 osób, latem  2014 r. niespełna 1 200 000 osób.

Na liście chrześcijan zamordowanych z powodu wiary, sporządzonej w 2013 r. przez melchickiego patriarchę Grzegorza III Lahama, widnieje 215 nazwisk. Niestety liczba ta zwiększa się.

Z okazji obchodów VI Dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym poświęconego w tym roku Syrii Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie zaprosiło do Polski świadka prześladowań tamtejszych chrześcijan bp. Antoine`a Audo – duchownego Kościoła chaldejskiego z Aleppo. Biskup z Syrii będzie gości w naszym kraju od 6 do 9 listopada. Odwiedzi Warszawę, Częstochowę i Kraków.

* * *

VI Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym (2) VI Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym

* * *

Modlitwa za prześladowanych chrześcijan

Boże, poprzez tajemnicze zrządzenie

Twej Miłości,

pozwoliłeś swemu Kościołowi uczestniczyć w cierpieniu Twego Syna,

wzmocnij nasze Siostry i Braci,

którzy z powodu swej wiary

są prześladowani.

Obdarz ich swoją mocą i wytrwałością,

aby w każdym ucisku

pokładali w Tobie całą swą ufność,

a w cierpieniu wiernie świadczyli

o Tobie.

Podaruj im radość z uczestnictwa

w ofierze Chrystusa

i obdarz pewnością, że ich imiona

są zapisane w Księdze Życia.

Daj im siłę do naśladowania Chrystusa,

która wesprze ich w dźwiganiu Krzyża,

a w utrapieniu ustrzeże

ich chrześcijańską wiarę.

Przez Chrystusa Pana naszego.

Amen.

KEP/RIRM

drukuj