V edycja ogólnopolskiego konkursu IPN „Audycja Historyczna Roku”

Wyróżnienie dokumentalnej twórczości radiowej i filmowej przybliżającej najnowszą historię Polski jest celem ogólnopolskiego konkursu Instytutu Pamięci Narodowej „Audycja Historyczna Roku” dla reportażystów telewizyjnych i radiowych.

W konkursie można zgłaszać audycje i filmy, które powstały albo zostały wyemitowane w rozgłośniach radiowych lub w telewizji nie później niż dwa lata przed 1 stycznia roku kalendarzowego edycji. Czas trwania zgłaszanej audycji radiowej nie może przekraczać 30 minut, a telewizyjnej – 50 minut. W przypadku zgłoszenia serii wymieniony maksymalny czas trwania dotyczy jednego odcinka.

Audycje radiowe i telewizyjne będą oceniane w kategoriach – wydarzenie, losy oraz historia regionalna. Pierwsza z kategorii obejmuje audycje i filmy poświęcone konkretnemu wydarzeniu albo procesowi historycznemu. W tej kategorii przyznane będzie Grand Prix prezesa Instytutu.

Druga kategoria obejmuje audycje i filmy opowiadające o indywidualnych losach bohaterów, uczestników oraz świadków zdarzeń i procesów historycznych. Tu przyznana zostanie Nagroda im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego. W kategorii trzeciej znajdą się audycje i filmy o historii lokalnej obejmującej obszar działania poszczególnych oddziałów Instytutu. W tej kategorii przyznana będzie Nagroda Dyrektora Oddziału IPN w Białymstoku.

Przyznane mogą zostać również wyróżnienia za specjalne wartości poznawcze, a także dla produkcji o tematyce związanej z historią poszczególnych regionów kraju.

Zgłoszenia do konkursu należy kierować do 15 czerwca pod adresem: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku, ul. Warsztatowa 1A, 15–637 Białystok z dopiskiem „Konkurs Audycja Historyczna Roku”.

Do formularza zgłoszenia do konkursu należy dołączyć m.in. w przypadku audycji radiowej – sześć kompletów płyt CD z jej nagraniem; w przypadku audycji telewizyjnej – sześć kompletów płyt DVD z jej nagraniem. Towarzyszyć im musi krótkie streszczenie audycji; krótki życiorys autora lub współautorów. Płyty muszą być opisane imieniem i nazwiskiem autora oraz tytułem audycji.

Konkurs ma przebiegać w trzech etapach. Pierwszy obejmuje ocenę audycji pod względem formalnym. Drugi – kwalifikację merytoryczną i wybór audycji do udziału w etapie trzecim, podczas którego będzie miała miejsce ocena merytoryczna zakwalifikowanych audycji, później ogłoszenie nominacji i wyłonienie zwycięzców.

W pierwszym etapie prace oceni złożona z trzech osób komisja konkursowa powołana przez dyrektora Oddziału IPN w Białymstoku. Oceny w etapie drugim i trzecim dokona pięcioosobowe jury powołane przez prezesa IPN, które ma się składać z renomowanych dziennikarzy oraz historyków pracujących w Instytucie.

Ogłoszenie nominacji po pięć w każdej kategorii ma mieć miejsce do 25 października br. na stronie http://www.ipn.gov.pl. Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano podczas uroczystej gali 26 listopada w Białymstoku, w dniu urodzin śp. prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego.

Szczegółowe informacje o konkursie są dostępne na stronie internetowej IPN.

PAP/RIRM

drukuj