Ustawa dot. OFE niekonstytucyjna?

Przymusowy tryb operacji przejęcia aktywów OFE przez ZUS to nic innego jak rekwizycja – twierdzą ekonomiści.

O konstytucyjnych wątpliwościach zmian funkcjonowania OFE dyskutowali uczestnicy konferencji zorganizowanej przez Katedrę Prawa Pracy i Polityki Społecznej, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Jeszcze przed uchwaleniem ustawy zmieniającej zasady funkcjonowania OFE, która oczekuje już tylko na podpis prezydenta, podniosło się wiele głosów o niekonstytucyjności proponowanych przez rząd przepisów.

Poważne wątpliwości co do różnych przepisów proponowanych w projekcie zgłaszali nie tylko wprost broniący interesów zarządzających funduszami. Szereg wątpliwości płynęło także z instytucji publicznych. Swoje uwagi wnosiły m.in. Komisja Nadzoru Finansowego, Prokuratoria Generalna czy Rządowe Centrum Legislacji – mówi Paweł Pelec, były członek Komisji Nadzoru Bankowego.

Szereg ekspertów podkreśla właśnie kwestię tego, że zmiany w systemie emerytalnym mogą być niekonstytucyjne, naruszając szereg różnego rodzaju przepisów Konstytucji RP, czy dotyczących ochrony własności, praw nabytych, kwestii zaufania obywateli do państwa, czy wreszcie samej zasady demokratycznego państwa. Rzeczywiście, zmiana jest bardzo istotna, niezależenie od kwestii merytorycznych. Zaszokował mnie sam tryb przeprowadzenia tych zmian, kiedy w ciągu 7 dni, Sejm i Senat zdołały tak istotną ustawę uchwalić; przy czym Sejm parcelem poprzez zgłoszenie poprawki, pobierającą treść przedłożenia rządowego, co sprawia, że tak naprawdę Sejm nie miał żadnej możliwości wniesienia jakichkolwiek zmian, czy poprawek – akcentował Paweł Pelec.

RIRM

drukuj