fot. flickr.com

Urząd ds. Cudzoziemców: coraz więcej osób wnioskuje o przyznanie statusu uchodźcy w UE

Wzrasta liczba wniosków o przyznanie statusu uchodźcy w Unii Europejskiej – poinformował Urząd ds. Cudzoziemców.

W pierwszym półroczu tego roku liczba takich wniosków wzrosła o 10 proc. w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego. Wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej w krajach UE oraz Norwegii i Szwajcarii złożyło ponad 330 tys. cudzoziemców.

Najwięcej osób ubiegających się o taką ochronę pochodziło z Syrii, Afganistanu oraz Wenezueli. Największy wzrost odnotowano wśród cudzoziemców z krajów Ameryki Południowej.

Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu podaje, że ponad 25 proc. spraw dotyczyło obywateli państw zwolnionych z obowiązku wizowego.

Do końca czerwca kraje UE wydały w pierwszej instancji ponad 277 tys. decyzji w sprawie ochrony międzynarodowej, w tym 95,3 tys. pozytywnych. W 70 proc. rozstrzygnięć przyznano status uchodźcy, a w 30 proc. – ochronę uzupełniającą. Najczęściej ochronę międzynarodową otrzymywali obywatele Syrii, Jemenu oraz Erytrei.

Zuzanna Dąbrowska/RIRM

drukuj