fot. twitter.com/UOKiKgovPL

UOKiK: 8 mln zł kary nałożonej  na Telestradę

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nałożył ponad 8 mln zł kary na oferującą usługi komunikacyjne Telestradę. Spółka wprowadzała konsumentów w błąd i prowadziła nieuczciwe praktyki rynkowe.

Jej przedstawiciele pozyskiwali klientów, podszywając się pod ich dotychczasowego operatora. Firma nie wydawała też konsumentom podpisanych z nimi dokumentów – mówi Tomasz Chróstny, prezes UOKiK-u.

https://twitter.com/UOKiKgovPL/status/1339488000321835009

– Przedstawiciele Telestrady wprowadzali w błąd swoich potencjalnych klientów. Sugerowali, że reprezentują ich dotychczasowego operatora, który proponuje im zmianę warunków umowy na korzystniejsze. Spółka nie wydawała konsumentom podpisanych z nimi umów i załączników. Zgodnie z prawem przed podpisaniem umowy powinniśmy dostać pełne, jednoznaczne i rzetelne informacje o ofercie i przedsiębiorcy, który ją przedstawia. Tylko w takim przypadku mamy szansę podjąć świadomą decyzję, czy związać się umową z przedsiębiorcą. Przedstawiciele firmy Telestrada wzięli na celownik głównie starsze osoby, powyżej 65 r.ż. – wyjaśnia prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

UOKiK zaczął przyglądać się Telestradzie pod koniec 2019 roku, gdy zaczęły do niego napływać liczne skargi na praktyki firmy. Urząd wszczął postępowanie, które potwierdziło sygnały konsumentów.

UOKiK ocenił praktyki spółki jako szczególnie uderzające w interesy konsumentów. Decyzja o nałożeniu kary na Telestradę jest nieprawomocna.

RIRM

drukuj