Ukraina wznowiła wstrzymany import gazu z Rosji

Do końca grudnia na Ukrainę będzie tłoczone 43,5 mln metrów sześciennych surowca na dobę. Wcześniej Kijów dokonał przedpłaty za miliard metrów sześciennych gazu.

Dostawy surowca zostały przerwane z powodu miliardowego zadłużenia Ukrainy. Kijów odmówił płacenia za ten surowiec cen zawyżonych przez Moskwę po zmianie władzy na Ukrainie z prorosyjskiej na prozachodnią.

Ukraina, Rosja i KE prowadziły trójstronne konsultacje gazowe od połowy czerwca.

Kwestię dostaw rosyjskiego gazu w okresie zimowym rozwiązano dopiero pod koniec października. Ustalono, że cena za 1000 metrów sześciennych wyniesie mniej niż 385 dolarów, lecz Kijów będzie musiał dokonywać przedpłat, aby móc odbierać gaz.

 

RIRM/PAP

drukuj