fot. flickr.com

Ukraina: Prezydent podpisał ustawę o języku ukraińskim w życiu publicznym

Ustępujący prezydent Ukrainy Petro Poroszenko podpisał ustawę o języku ukraińskim w życiu publicznym, która nakłada obowiązek używania tego języka w instytucjach państwowych, organach samorządowych oraz innych sferach życia publicznego.

„Składam swój podpis pod naprawdę wyważoną ustawą językową. Jest ona wyważona na tyle, że żadna siła polityczna, która stoi na pozycji propaństwowej i patriotycznej nie będzie miała podstaw, by ją podważać” – oświadczył Petro Poroszenko.

„Mam nadzieję, że nowe władze po przeanalizowaniu tej ustawy będą wcielały ją w życie” – podkreślił.

Rada Najwyższa (parlament) Ukrainy przyjęła ustawę językową 25 kwietnia, a przewodniczący parlamentu podpisał ją we wtorek. Po uchwaleniu dokumentu prezydent elekt Wołodymyr Zełenski oświadczył, że po objęciu urzędu szefa państwa dokładnie ją przeanalizuje, by zbadać, czy jest zgodna z konstytucją i interesami wszystkich obywateli.

Przeciwko ustawie wypowiedziały się Węgry, których minister spraw zagranicznych Peter Szijjarto ocenił, że jest ona nie do przyjęcia, gdyż narusza prawa mniejszości węgierskiej na Ukrainie.

Rzeczniczka MSZ Rosji Maria Zacharowa uznała, że ustawa o języku jest ustawą o „przymusowej ukrainizacji”, a wiele jej zapisów jest sprzecznych z normami międzynarodowymi.

Ukraińska ustawa nie dotyczy obrzędów religijnych ani języka używanego w sferze prywatnej. Gwarantuje też, że w przedszkolach i początkowych klasach szkół nauczanie mniejszości narodowych będzie odbywało się w ich językach ojczystych na równi z językiem państwowym.

Ustawa nakazuje używanie języka ukraińskiego w sferze publicznej przez urzędników, sędziów, policjantów, żołnierzy, nauczycieli, pracowników zakładów medycznych, adwokatów i notariuszy.

Ukraiński ma być językiem wykładowym w placówkach oświatowych, jednak ustawodawca wskazał, że państwo ma sprzyjać nauczaniu języków komunikacji międzynarodowej, przede wszystkim angielskiego. Ustawa o języku ukraińskim przewiduje również, że w ciągu trzech miesięcy od jej uchwalenia parlament przyjmie ustawę o językach mniejszości narodowych.

Nowe przepisy stanowią ponadto, że ukraińskim powinny władać osoby ubiegające się o obywatelstwo Ukrainy. Język ukraiński ma być językiem wykorzystywanym w mediach (nie mniej niż 90 procent czasu antenowego) oraz w języku tym ma być wydawane nie mniej niż 50 procent książek, które ukazują się w jednym wydawnictwie w ciągu roku.

Ustawa przewiduje też m.in. powołanie Narodowej Komisji Standaryzacji Języka Państwowego. Obroną języka będzie zajmował się pełnomocnik, powoływany przez rząd. W dokumencie przewidziano jednocześnie kary administracyjne za łamanie ustawy, jednak zaczną one obowiązywać za trzy lata. Ustawa wejdzie w życie dwa miesiące po jej opublikowaniu.

PAP/RIRM

drukuj