[TYLKO U NAS] Prof. W. Osadczy: Ks. abp J. Teodorowicz był jednym spośród wielu synów narodu ormiańskiego, którzy bardzo się przyczynili dla dobra Polski

Mniejszość ormiańska była uważana za najwierniejszą mniejszość Rzeczypospolitej. Ks. abp Józef Teodorowicz był jednym spośród wielu słynnych synów narodu ormiańskiego, którzy bardzo się przyczynili dla dobra polskiej ojczyzny – mówił w rozmowie z Karoliną Gierat z portalu Radia Maryja prof. Włodzimierz Osadczy.

W dniach 2-3 grudnia 2018 r. w Lublinie odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona ormiańsko-katolickiemu arcybiskupowi lwowskiemu Józefowi Teodorowiczowi pt. „Józef Teodorowicz – duszpasterz i mąż stanu Polski odrodzonej”. Wydarzenie odbędzie się w 80. rocznicę śmierci ks. Arcybiskupa oraz w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

– Przy okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę wspominamy wielkie postaci; postaci tzw. ojców budowniczych państwa polskiego. Wymieniamy postaci powszechnie znane jak: Piłsudski, Dmowski, Daszyński, natomiast dość często się zapomina o ludziach Kościoła, którzy się przyczynili nie w mniejszym stopniu, a nawet można powiedzieć, że mieli przed sobą o wiele bardziej trudniejsze zadanie niż politycy w odrodzeniu państwa polskiego. Na pewno taką postacią był ks. abp Józef Teofil Teodorowicz, który był arcybiskupem obrządku ormiańsko-katolickiego Lwowa – powiedział prof. Włodzimierz Osadczy.

Dyrektor Ośrodka Badań Wschodnioeuropejskich Centrum Ucrainicum na KUL podkreślił, że ks. abp Józef Teodorowicz był wielkim patriotą polskim oraz wielkim mężem stanu.

– Był to człowiek, który od początku swojej działalności pasterskiej – a przypomnę, że w 1901 r. objął stolicę biskupią ormiańsko-katolicką we Lwowie – wielką uwagę zwracał na kwestie społeczne i kwestie narodowe, podkreślając znaczenie i rolę Kościoła w odnalezieniu się społeczeństwa w trudnych czasach. Czasy były trudne i wiemy to nie tylko z racji na podziały polityczne, które cechowały społeczeństwo polskie w czasach zaborów, ale też i ze względu na to, że mocno nurtowały różne wywrotowe ideologie – przede wszystkim komunizm, socjalizm, masoneria manipulująca myślą liberalną itd. – zaakcentował.

Prof. Włodzimierz Osadczy nawiązał do czasów współczesnych, iż obecnie „podkreśla się znaczenie państwa jako państwa, jako wartości najważniejszej, gdy chodzi o odzyskanie niepodległości”.

 – W tej chwili przeżywamy czasy bardzo trudne w dziejach Polski, kiedy społeczeństwo jest niezwykle podzielone, zwaśnione i wrogie sobie. Ksiądz arcybiskup Teodorowicz apelował, wołał i działał na rzecz tego, żeby na tradycji chrześcijańskiej odbudować potężne państwo polskie, nawiązujące do chwalebnej historii. Stąd też jest to postać, którą bym nazwał „Piotrem Skargą z Polski międzywojennej”, który poprzez swoje „kazania sejmowe” – które nie ograniczały się tylko do jednej publikacji, a bez przerwy były głoszone z różnych katedr – budził sumienie i wskazywał właściwe punkty orientacyjne dla narodu – zauważył.

Historyk przypomniał, że dla ks. abp. Józefa Teodorowicza sprawa narodowa była ważną sprawą społeczną, jednak we właściwym miejscu, jeśli chodzi o hierarchię wartości. „Bóg, człowiek, rodzina, Kościół i dopiero sprawa narodowa” – dodał.

Patronat nad międzynarodową konferencją naukową poświęconą ormiańsko-katolickiemu ks. abp. Józefowi Teodorowiczowi objął Jego Ekscelencja ks. abp Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski.

– 2 grudnia (w niedzielę) w Kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny Zwycięskiej zostanie odprawiona Msza św. przez ks. bp. Mariana Buczka, który przyjedzie z Ukrainy, żeby razem z nami upamiętniać tę postać. Msza św. zostanie dedykowana w intencji ks. abp. Teodorowicza. O godz. 17.00 nastąpi złożenie wieńca jako hołdu pamięci narodowi ormiańskiemu, z którego wyszedł ten wielki patriota Polski przed symbolicznym znakiem, krzyżem chaczkarem stojącym tuż obok kościoła – zapowiedział prof. Włodzimierz Osadczy.

Drugi dzień konferencji rozpoczyna się o godz. 9.30 otwarciem wystawy na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim pt. „Ormianie Semper Fideles”.

– Mniejszość ormiańska była uważana za najwierniejszą mniejszość Rzeczypospolitej. Ks. abp Teodorowicz był jednym spośród wielu słynnych synów narodu ormiańskiego, którzy bardzo się przyczynili dla dobra polskiej ojczyzny. O godz. 10.00 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim rozpocznie się konferencja w auli Wydziału Teologii. Oczekujemy przybycia ks. abp. Mieczysława Mokrzyckiego, metropolity lwowskiego, na to wydarzenie. Ks. Arcybiskup objął konferencję swoim patronatem honorowym. W ciągu dnia będziemy przypominać tę postać w różnych referatach, przedstawiających zarówno dorobek na niwie kościelnej, jak i dorobek patriotyczny ks. abp. Teodorowicza. Współorganizatorem konferencji jest fundacja ormiańska, która na zakończenie przygotuje poczęstunek tradycyjnej kuchni ormiańskiej oraz wystąpi zespół ormiański – podkreślił prof. Włodzimierz Osadczy.

Patronat medialny nad konferencją objęli TV Trwam i Radio Maryja.

Karolina Gierat/RIRM

drukuj