[TYLKO U NAS] Prof. J. Kurzępa o promocji tzw. aborcji przez WHO: Dość paradoksalna sytuacja. Organizacja, która w 1948 r. powstała jako mająca promować życie i zdrowie – dzisiaj to życie neguje

Wystarczy powiedzieć, że w ostatnich dniach, dniach pandemii Światowa Organizacja Zdrowia, która jest współuczestnikiem i odnogą Organizacji Narodów Zjednoczonych, razem z Organizacją Narodów Zjednoczonych zajmują się przede wszystkim tym, żeby umożliwić i udostępnić mechanizmy aborcyjne w tym okresie, gdyż mogą być one kłopotliwe ze względu na pandemią. Dość paradoksalna sytuacja, w której organizacja, która powstała w roku 1948r., jako ta, która miała promować życie, zdrowie, dzisiaj to życie neguje – mówił profesor Jacek Kurzępa, socjolog i poseł PiS, w rozmowie z TV Trwam.

Zaskakujące są działania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), której głównym zadaniem w czasie pandemii stało się bezproblemowe umożliwienie przeprowadzenia tzw. aborcji, a więc zabijania dzieci nienarodzonych.

– Światowa Organizacja Zdrowia powstała 7 kwietnia 1948 roku, czyli już po II wojnie światowej, jako bardzo pozytywna odpowiedź na potrzeby ówczesnego świata. Niestety współczesność i dzisiejsza rzeczywistość Światowej Organizacji Zdrowia ma zupełnie inną charakterystykę. Wystarczy powiedzieć, że w ostatnich dniach, dniach pandemii, Światowa Organizacja Zdrowia – która jest współuczestnikiem i odnogą Organizacji Narodów Zjednoczonych – razem z ONZ zajmują się przede wszystkim tym, żeby umożliwić i udostępnić mechanizmy aborcyjne w tym okresie, gdyż „mogą być one kłopotliwe ze względu na pandemię”. Dość paradoksalna sytuacja, gdzie organizacja, powołana w roku 1948 jako ta, która miała promować życie, zdrowie, dzisiaj to życie neguje – oznajmił naukowiec.

Jednocześnie warto powiedzieć, że Światowa Organizacja Zdrowia ma bardzo ścisłe powiązania finansowe z wielkimi koncernami farmaceutycznymi – kontynuował.

– Jest parę epizodów we współczesnej historii Światowej Organizacji Zdrowia dotyczących chociażby roku 2010, kiedy proklamowano pandemię grypy H1N1. Okazało się, że ta pandemiczna rzeczywistość była przede wszystkim sfabrykowana przez koncerny farmaceutyczne, które na ówczesnym strachu, panice i niepokoju pozyskiwały środki, rozprowadzając szczepionki antygrypowe. WHO również jest tą organizacją, której powiązania ideologiczne współcześnie są mocno powiązane z krajami, w których pozostał reżim komunistyczny. W efekcie zatem działania tak wielkich mocarstw jak Chiny czy też interesy Rosji, są podstawowe dla działania Światowej Organizacji Zdrowia, która również jako jedno z zadań ma wyznaczanie czy określanie jednostek chorobowych jako normatywne czy pozanormatywne – powiedział profesor Jacek Kurzępa.

Wobec powyższego również w agendzie Światowej Organizacji Zdrowia było proklamowanie wszystkich wynaturzeń, szczególnie dotyczących zachowań seksualnych jako te, które są normatywne – podkreślił poseł.

– Myślę tutaj przede wszystkim o znormalizowaniu zjawiska takiej dewiacji jaką jest homoseksualizm. Kłopot ze Światową Organizacją Zdrowia polega również na tym, że jej działania z jednej strony mają bardzo nobliwy charakter, czyli zatroskanie o zdrowie i życie obywateli na całym świecie. WHO współpracuje z organizacją „Lekarze bez granic”, która wykonywała cudowne, wspaniałe działania ratunkowe chociażby w Afryce czy krajach Ameryki Łacińskiej. Ale jednocześnie pod płaszczykiem Światowej Organizacji Zdrowia i organizacji „Lekarzy bez granic” dopuszczano się zbrodni i przestępstw handlu ludźmi, sprzedawaniu dzieci w celach transplantacyjnych, ale także do celów seksualnych. To działo się przez wiele lat w niedalekiej przeszłości z początkiem lat dwutysięcznych. Wobec powyższego, nie jest to organizacja o jednowymiarowym wizerunku. Ma w sobie nie tylko te pozytywne działania, ale zbyt często docierają do nas informacje o jej bardzo kontrowersyjnych decyzjach, również współpracy ze środowiskami, które wcale nie mają na celu pomagania uboższym krajom, dotkniętym rozmaitymi chorobami, chociażby krajom afrykańskim – mówił socjolog.

radiomaryja.pl

drukuj