[TYLKO U NAS] Mec. Z. Bogucki: Smuci to, że Polakom próbuje się sprzedać nieprawdę, że łamiemy jakieś prawo UE

Artykuł 5 ustęp 2 traktatu UE stanowi: „Granice kompetencji Unii wyznacza zasada przyznania. Wykonanie tej kompetencji podlega zasadom pomocniczości i proporcjonalności. Zgodnie z zasadą przyznania Unia działa wyłącznie w granicach kompetencji przyznanych jej przez państwa członkowskie w traktatach do osiągnięcia określonych w nich celów. Wszelkie kompetencje nie przyznane Unii w traktatach należą do państw członkowskich.” Po przeczytaniu tego artykułu i dalszej części traktatu nie ma mowy, by państwa członkowskie przyznawały UE kompetencje w zakresie wymiaru sprawiedliwości – powiedział w „Aktualnościach dnia” na antenie Radia Maryja Zbigniew Bogucki, mecenas, radny sejmiku województwa zachodniopomorskiego.

Nie ustaje spór o reformę polskiego sadownictwa. Rząd Zjednoczonej Prawicy chce kontynuować zmiany w polskim wymiarze sprawiedliwości. Nie godzą się na to jednak niektórzy sędziowie, którzy chcą zachowania statusu quo oraz opozycja, która wsparcia poszukuje również w Europie. Wiceszefowa KE Viera Jourova ponownie straszy Polskę wszczęciem procedury o naruszeniu prawa unijnego odnośnie polskiej ustawy sądowej.

– Jest to sytuacja zupełnie niezrozumiała w kontekście zapisów traktatu o UE, czyli fundamentu dla funkcjonowania UE i państw członkowskich w tejże Unii. Warto odwoływać się wprost do przepisów. Artykuł 5 ustęp 2 traktatu UE stanowi: „Granice kompetencji Unii wyznacza zasada przyznania. Wykonanie tej kompetencji podlega zasadom pomocniczości i proporcjonalności. Zgodnie z zasadą przyznania Unia działa wyłącznie w granicach kompetencji przyznanych jej przez państwa członkowskie w traktatach do osiągnięcia określonych w nich celów. Wszelkie kompetencje nie przyznane Unii w traktatach należą do państw członkowskich.” Po przeczytaniu tego artykułu i dalszej części traktatu nie ma mowy, by państwa członkowskie przyznawały UE kompetencje w zakresie wymiaru sprawiedliwości. A skoro takiego zapisu nie ma, to ta kompetencja jest wyłączną kompetencją każdego państwa członkowskiego – wskazał Zbigniew Bogucki.

Stąd działania, które podejmują europejscy politycy próbujący interweniować w sprawie reform polskiego wymiaru sprawiedliwości, nie są legalne.

– Jakiekolwiek nawoływania, apele, czasami naciski, które płyną z UE oraz oceny wprowadzanych reform są pozbawione podstawy prawnej. Smuci to, że Polakom próbuje się sprzedać nieprawdę, że łamiemy jakieś prawo UE – dodał.

Tymczasem zmian w polskim wymiarze sprawiedliwości oczekują Polacy.

– Wołanie społeczeństwa o naprawę wymiaru sprawiedliwości zostało wysłuchane dopiero przez rząd Zjednoczonej Prawicy po wyborach w 2015 roku. PiS i prezydent Andrzej Duda z tymi hasłami szli do wyborów, czyli suweren powiedział: „Tak, my chcemy tych zmian”. Co więcej, przedłużenie tego mandatu jasno pokazuje, że takich zmian oczekują Polacy – podkreślił Zbigniew Bogucki.

Całą rozmowę z mec. Zbigniewem Boguckim z „Aktualności dnia” można odsłuchać [tutaj].

radiomaryja.pl

drukuj