fot. Marek Borawski/Nasz Dziennik

[TYLKO U NAS] Ks. kard. Z. Grocholewski: Gratuluję Rodzinie Radia Maryja jej poczynań na rzecz prawdy

Gratuluję Rodzinie Radia Maryja jej poczynań na rzecz prawdy i dobra w naszym kraju, na rzecz respektowania chrześcijańskich korzeni naszego narodu. (…) Gratuluję zmagań na rzecz demokracji w Polsce, wolności mediów, wspierania tych mediów, które propagują prawdziwe wartości – mówił były prefekt Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej ks. kard. Zenon Grocholewski w homilii podczas Mszy św. w czasie XXVII Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę.

Ks. kard. Grocholewski podziękował Rodzinie Radia Maryja za obecność na Jasnej Górze.

Pragnę pogratulować Rodzinie Radia Maryja, w którą i ja się czuję włączony, że wybrało to sanktuarium na miejsce corocznego, tak bardzo licznego spotkania. Nie mogło być wspanialszego wyboru. Tutaj Maryja przybliża nas do Chrystusa, który jest „drogą i prawdą, i życiem” (J 14, 6). Tutaj umacnia się nasza miłość, leczą się rany naszych dusz, uszlachetniają się serca, rodzą się dobre postanowienia i inicjatywy inspirowane mądrością Bożą, wyzwalają się przebaczenie i modlitwa za tych, którzy nas prześladują. Tutaj niejako kładziemy w naszych sercach i umysłach podwaliny budowania dobra, opartego na prawdzie. Stąd wracamy bogatsi duchowo, silniejsi, otwarci na prawdziwe potrzeby współczesności – mówił duchowny w homilii.

Nie tylko pragnę pogratulować Rodzinie Radia Maryja, że wybrało to miejsce, ale gratuluję także jej działalności, wypływającej z co dopiero zakreślonej łączności z tym sanktuariumpowiedział były prefekt Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej.

– Gratuluję Rodzinie Radia Maryja jej poczynań na rzecz prawdy i dobra w naszym kraju, na rzecz respektowania chrześcijańskich korzeni naszego narodu, na rzecz wartości duchowych; gratuluję jej troski o dobro rodziny, o prawa rodziców, o prawo do życia tych najbardziej bezbronnych, o solidne wychowanie młodego pokolenia; gratuluję zmagań na rzecz demokracji w Polsce, wolności mediów, wspierania tych mediów, które propagują prawdziwe wartości, a zwłaszcza wspierania dobroczynnej działalności Radia Maryja, Telewizji Trwam i dzieł z nimi związanych; cieszę się z jej poczynań na rzecz nauczania największego z Polaków, św. Jana Pawła II – podkreślił ks. Kardynał.

Gratuluję również faktu, że Rodzina Radia Maryja, gromadząca się u Pani Jasnogórskiej, nie pozwoliła się zastraszyć ani zniechęcić wobec pogardliwych i niejednokrotnie prostackich względem jej członków epitetów czy pomówień. Nie pozwoliła się zniewolić. Tak, nie pozwoliła się zniewolić antydemokratycznym awanturnikom, starającym się, poprzez pieniactwo i arogancję, narzucić swój sposób życia i myślenia – dodał.

Ks. kard. Grocholewski nawiązał do podróży apostolskich Jana Pawła II na Jasną Górę.

Św. Jan Paweł II, podczas swej pierwszej papieskiej pielgrzymki do Polski w 1979 roku w Częstochowie, powiedział znamienne zdanie: „Tutaj zawsze byliśmy wolni” mając wówczas na uwadze to, że oddanie się Matce Bożej w niewolę jest znakomitym aktem wolności (Homilia 4 VI 1979, n. 3). To zdanie „Tutaj zawsze byliśmy wolni” powtórzył On na Jasnej Górze także podczas następnej swej pielgrzymki do Polski w 1983 roku, zwracając uwagę na znaczenie obrazu Królowej Polski w czasie, kiedy nasza Ojczyzna została wymazana z mapy Europy jako niepodległe państwo (Homilia 19 VI 1983, n. 6). „Tutaj [u Pani Jasnogórskiej] zawsze byliśmy wolni”! – wskazał.

Nawiązując do 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości były prefekt Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej podkreślił, że Jasna Góra zawsze była i jest centrum, w którym buduje się wolność i czyni się tę wolność dojrzałą. I to w podwójnym znaczeniu.

Po pierwsze, w sensie uwalniania naszych serc od różnego rodzaju zniewoleń, uzależnień. Po drugie, w sensie robienia właściwego użytku z wolności – zwrócił uwagę ks. Kardynał.

To sanktuarium jasnogórskie pomaga nam wyzwolić się z niewoli naszych grzechów i słabości oraz uczy i pomaga używać naszą wolność do budowania dobra, a nie zła.

Nie trudno zauważyć jak bardzo od tych dwóch elementów wolności osobistej – wolności od uzależnień, i właściwego używania tej wolności – zależy potem wolność narodu. Św. Jan Paweł II zaznaczył: „Jasnogórska ewangelizacja wolności ma jeszcze inny wymiar. Jest to wymiar wolności narodu, wymiar wolności Ojczyzny” (Homilia, 19 VI 1983, nr. 5). Czy zniewolenie, czyli upadek moralny obywateli, zły użytek wolności z ich strony nie był często powodem utraty wolności przez nasz kraj? Czy nie jest on elementem w każdym czasie osłabiającym naszą Ojczyznę? Utrudniającym prawdziwy postęp? Pokojowe współżycie? Współpracę? Św. Jan Paweł II powiedział w Częstochowie: „Tutaj też nauczyliśmy się tej podstawowej prawdy o wolności narodu: naród ginie, gdy znieprawia swojego ducha — naród rośnie, gdy duch jego coraz bardziej się oczyszcza; tego żadne siły zewnętrzne nie zdołają zniszczyć” (Homilia 19 VI 1983, n. 6) – powiedział ks. kard. Zenon Grocholewski.

RIRM

drukuj