Niebezpieczna marginalizacja religii w polskich szkołach

Wychowanie to dziedzina, w której wykluczenie i marginalizacja religii są szczególnie niebezpieczne – powiedział ks. kard. Zenon Grocholewski, prefekt watykańskiej Kongregacji Edukacji Katolickiej.

Ks. kard. był jednym z prelegentów konferencji naukowej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, która odbyła się pod tytułem „Religia i etyka w edukacji publicznej”. Uczestnicy spotkania odnieśli się krytycznie do rozporządzenia MEN w sprawie ramowych planów nauczania religii w szkołach.

Ks. kard. Zenon Grocholewski w referacie zwrócił uwagę na prawo rodziców do religijnego i moralnego wychowania dzieci.

Pierwszymi i odpowiedzialnymi za wychowanie swoich dzieci są rodzice. By wypełnić ten obowiązek rodzice potrzebują ochrony i wolności.  W tym względzie doktryna katolicka była zawsze jasna uważając wychowanie dzieci, jako pierwszy obowiązek naturalny rodziców – mówił ks. kard. Zenon Grocholewski.

Na podstawie doświadczenia Polski i innych krajów jak dodał prefekt, wychowanie może być łatwo manipulowane przez interesy ekonomiczne, władze państw totalitarnych, czy ideologię. Jak mówił spychanie nauczania religii w szkołach na margines oznacza, przynajmniej w praktyce, przyjęcie stanowiska ideologicznego, które może prowadzić do błędów i wyrządzać uczniom szkody.

Wypowiedź ks. kard. Zenona Grocholewskiego:


Pobierz Pobierz

 

 

RIRM

drukuj