(fot.PAP)

TK: przepisy ws. koncesji zgodne z konstytucją

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy regulujące proces przyznawania koncesji telewizyjnych przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji są zgodne z konstytucją. Wniosek w tej sprawie złożyła Rzecznik Praw Obywatelskich.

To pokłosie skarg obywateli na nieprzyznanie koncesji dla TV Trwam w pierwszym konkursie dotyczącym miejsc na MUX-1. Rzecznik Irena Lipowicz we wniosku wskazała na zbyt dużą dowolność KRRiT w ocenie wniosków o przyznanie koncesji.

W uzasadnieniu wyroku sędzia Wojciech Hermeliński podkreślił, że „luz decyzyjny”, jaki Krajowej Radzie wyznacza sformułowanie kwestionowane przez RPO, „nie oznacza dowolności przy podejmowaniu decyzji w sprawie udzielenia koncesji”. Jednak jak podkreśla konstytucjonalista prof. Krystyna Pawłowicz w przypadku TV Trwam KRRiT dopuściła się dowolności w ocenie wniosku.

– Zinterpretowano to bardzo dowolnie i w sposób absolutnie przeciwko wnioskodawcy. Jestem naprawdę zdumiona. Musiałabym przyjrzeć się wyrokowi, ale takie właśnie orzeczenie TK powinno być bardzo wyważone, bardziej uwzględniać interesy obywateli. Odnoszę natomiast wrażenie, że trybunał stosuje tutaj jakieś sztuczki, które mają przyznać rację władzy, Bo jest oczywistym, że jeśli kryteria nie są wymienione w ustawie, to takie kryteria nie mogą być stosowane. Jeśli jest katalog otwarty, to jest absolutnie naruszeniem praw wnioskodawcy – zaznacza poseł Krystyna Pawłowicz.

Rzecznik Praw Obywatelskich we wniosku do Trybunału Konstytucyjnego zwróciła również uwagę na brak dookreślenia w ustawie narzędzi, jakimi Krajowa Rada może się posługiwać w ocenie zdolności finansowej wnioskodawców.

Trybunał stwierdził, że w tym przypadku „bardziej precyzyjne, przykładowo kwotowe ujęcie tej przesłanki, wbrew sugestiom rzecznika, nie wydaje się możliwe do zrealizowania”. O uznanie przepisów za zgodne z konstytucją wnosił Sejm oraz Prokuratura Generalna.

TV Trwam ubiegała się o miejsce na cyfrowym multipleksie w systemie telewizji naziemnej. Krajowa Rada odmówiła przyznania jej koncesji. Katolicka stacja otrzymała koncesję w lipcu 2013 r., w wyniku drugiego konkursu. Nadawanie naziemne rozpoczęła 15. lutego 2014.

RIRM

drukuj