(fot.PAP)

TK orzekł: przepisy emerytalne – niekonstytucyjne

Niezgodne z konstytucją są przepisy, które w ubiegłym roku zmusiły do rozwiązania umowy o pracę tych pracowników, którzy już wcześniej nabyli prawo do emerytury – orzekł Trybunał Konstytucyjny.

Wniosek w tej sprawie złożyli senatorowie PiS. Zastrzeżenia dotyczyły ustawy z 16 grudnia 2010 r. Przywróciła ona od 1 stycznia 2011 r. zasadę, że aby uzyskać prawo do emerytury, trzeba się zwolnić z pracy, przynajmniej na jeden dzień.

Senatorowie PiS wskazywali na niesprawiedliwość przepisu, który odnosił się również do tych pracowników, którzy nabyli prawo do emerytury na mocy wcześniejszych przepisów, bez konieczności rezygnacji z zatrudnienia. Na to pozwały przepisy sprzed 2011 r.

TK stwierdził, że sporny przepis jest niezgodny z konstytucją, ponieważ narusza zasadę zaufania do państwa i stanowionego prawa. Wyrok zapadł przy dwóch zdaniach odrębnych.

Senator Władysław Ortyl nie kryje zadowolenia z wyroku. Wyraził nadzieję, że sprawiedliwości stanie się zadość, a rząd podejmie refleksje na przyszłość.

– Te nabyte prawa każdy powinien szanować. Prawo nie może działać wstecz. I  myślę, że tutaj Trybunał zauważył to i trzeba wyrazić radość, że Trybunał podzielił nasze wątpliwości. Sprawiedliwości stanie się zadość i nie będzie tak krzywdzących ustaw na przyszłość. Rządzący muszą wyciągnąć z tego wnioski. Myślę, że to satysfakcjonuje tych, którzy zostali dotknięci takimi niesprawiedliwymi przepisami – powiedział sen. Władysław Ortyl.

Wypowiedź senatora Władysława Ortyla:


Pobierz Pobierz

 

RIRM

drukuj