By Jurgis1 - Praca własna, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19637806

Tadeusz Puszczyński patronem 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej

Tadeusz Puszczyński ps. Wawelberg został patronem 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Ppłk Puszczyński był m.in. uczestnikiem III powstania śląskiego, jego grupa specjalizowała się w działaniach nieregularnych, wspomagających oddziały wojskowe.

„>>Wawelberg<< to najlepszy patron jakiego mogła otrzymać 13. ŚBOT. Łączy on idee i pokazuje, jak duże znaczenie ma terytorialność żołnierzy. Wykorzystał on bowiem bojowe doświadczenie zawodowych żołnierzy oraz potencjał ochotników z danego województwa, którzy mają dużą przewagę jeśli chodzi o znajomość terenu i społeczności” – powiedział dowódca 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Tomasz Białas.

Tadeusz Puszczyński od czasów młodości ochotniczo wstępował w szeregi organizacji walczących o niepodległość. Grupa Wawelberga składała się z zawodowych żołnierzy Wojska Polskiego oraz ochotników z całego kraju, zwłaszcza znających teren Górnoślązaków.

Najważniejszym zadaniem jakie wykonywała grupa Puszczyńskiego była akcja „Mosty”. Rozpoczęła ona III powstanie śląskie, które wybuchło w nocy z 2 na 3 maja 1921 r. W ramach akcji zniszczono siedem mostów na najważniejszych liniach kolejowych, na dwóch poważnie uszkodzono tory, a także częściowo zniszczono łączność pomiędzy Górnym Śląskiem a Niemcami. Grupa zniszczyła w sumie około 50 mostów i mostków, trzy dworce kolejowe, cztery pałace niemieckich magnatów, kilkaset metrów torów kolejowych oraz kilka zakładów przemysłowych.

III powstanie śląskie było ostatnim z trzech zbrojnych zrywów polskiej ludności na Śląsku w latach 1919-1921, kiedy ważyła się sprawa przynależności państwowej obszaru należącego wcześniej do Niemiec. Efektem III powstania było przyznanie Polsce znacząco większej części Górnego Śląska niż zamierzano po plebiscycie w sprawie przynależności państwowej tych ziem.

„Jesteśmy śląską brygadą i cieszy nas to, że możemy dziedziczyć także śląskie tradycje. Dodatkowo patrona otrzymaliśmy w wyjątkowym momencie, bo w roku, który został ustanowiony przez Sejm Rokiem Powstań Śląskich, a od sierpnia aż przez cztery lata świętować będziemy 100-lecie powstań śląskich” – zaznaczył płk Białas.

Kpt. Tadeusz Puszczyński za swoją służbę był wielokrotnie odznaczany – m.in. Krzyżem Virtuti Militari, Krzyżem Niepodległości z Mieczami, czterokrotnie Krzyżem Walecznych, Krzyżem na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi oraz Orderem Odrodzenia Polski. W uznaniu zasług pośmiertnie został awansowany na stopień podpułkownika. Wszyscy członkowie Grupy Wawelberga zostali odznaczeni Śląskim Krzyżem Walecznych.

13. Śląska Brygada Obrony Terytorialnej została utworzona w styczniu 2018 roku. W jej skład wchodzi obecnie ponad 400 żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej i ponad 120 żołnierzy zawodowych. W najbliższym roku w ŚBOT przeszkolonych ma zostać około tysiąca „terytorialsów”.

PAP/RIRM

drukuj