Szef SKW: Odbyło się spotkanie z gen. Kraszewskim

We wtorek doszło do kolejnego spotkania z gen. Jarosławem Kraszewskim – potwierdził szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego Piotr Bączek. Według niego, procedura wobec generała może zakończyć się „w najbliższych tygodniach – dniach”.

„Tak, doszło do kolejnego spotkania z gen. Kraszewskim w dniu dzisiejszym. Ta procedura (wobec generała) została zapoczątkowana pod koniec czerwca. To nie jest długotrwała procedura, tak jak niektórzy komentatorzy, publicyści i dziennikarze oraz, niestety, niektórzy politycy wskazują. Różne postępowania sprawdzające trwają nawet do półtora roku i kończą się w zależności od informacji, które służba wtedy podejmuje – SKW albo ABW – wydaniem poświadczenia, albo cofnięciem takiego certyfikatu dostępu do informacji” – powiedział Piotr Bączek w TV Republika.

Jak dodał, postępowanie wobec gen. Jarosława Kraszewskiego z Biura Bezpieczeństwa Narodowego rozpoczęło się pod koniec czerwca po uzyskaniu nowych informacji dotyczących generała.

Według szefa SKW, wtorkowe spotkanie było „chyba drugim”. Piotr Bączek podkreślił, że istnieje wiele przesłanek, które nakazują służbie ochrony państwa wszczęcie takiej procedury.

Wyraził nadzieję, że procedura wobec gen. Jarosława Kraszewskiego może zakończyć się „w najbliższych tygodniach – dniach”.

„Tak, jak już mówiłem kilka razy w wypowiedziach publicznych, ta długotrwałość wynika z faktu, że należy przeprowadzić sprawdzenie w różnych zasobach informacyjnych, w różnych archiwach innych służb, innych instytucji innych organów państwa” – dodał.

Gen. Jarosław Kraszewski pełni funkcję dyrektora Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego.

Postępowanie sprawdzające wobec gen. Służba Kontrwywiadu Wojskowego wszczęła w czerwcu. Wszczęcie postępowania – które zgodnie z przepisami ustawy o ochronie informacji niejawnych może trwać do 12 miesięcy – oznacza czasowe odebranie dostępu do informacji niejawnych, a tym samym – jak stwierdziło Biuro – uniemożliwienie generałowi wykonywania w pełnym zakresie obowiązków służbowych w BBN.

PAP/RIRM

drukuj