fot. PAP/Jan Dzban

Święto Marynarki Wojennej – finał Dni Morza w Gdyni

W niedzielę 30 czerwca przypada Święto Marynarki Wojennej, które jest zarazem finałem Dni Morza. W Gdyni będzie można zobaczyć uroczystości z asystą honorową MW, festyn marynarski oraz pokazy okrętów i sprzętu wojskowego.

Święto Marynarki Wojennej obchodzone jest od ponad 90 lat i nierozerwalnie łączy się z historią polskiej obecności na Bałtyku. Z okazji wydarzenia marynarze podniosą na okrętach wielką galę banderową. Obchodom towarzyszyć będą „morskie” atrakcje dla społeczeństwa oraz uroczyste wręczenie sztandaru najmłodszej jednostce MW – Morskiej Jednostce Rakietowej im. komandora Zbigniewa Przybyszewskiego.

Sztandar Morskiej Jednostki Rakietowej im. komandora Zbigniewa Przybyszewskiego został ufundowany przez Stowarzyszenie „Przyjaciele Helu”, Helski Kompleks Muzealny oraz władze samorządowe i społeczeństwo miasta Hel. Rodzicami chrzestnymi sztandaru zostaną wnuczka patrona MJR Janina Bogusławska – Narloch i kmdr dypl. rez. Stanisław Koryzma – orędownik idei powstania jednostki.

Nadanie sztandaru to szczególne wyróżnienie, a także wyraz zaufania oraz szacunku jakim darzą żołnierzy nie tylko przełożeni, ale również władze samorządowe i społeczeństwo Helu. To akt docenienia współczesnej roli jednostki w systemie obrony wybrzeża i szacunku oraz oddania dla dziedzictwa tradycji przejętych i kultywowanych przez marynarzy Morskiej Jednostki Rakietowej.

Tradycja obchodów Święta Morza sięga przełomu XVIII i XIX wieku i wywodzi się z obrzędów kaszubskich. Obrzędy te miały zawsze charakter ludowy, nigdy państwowy. Podkreślały jednak związek ludności polskiej z morzem. Pomysł obchodów Święta Morza zrodził się w 1932 roku w Gdyni. Jego autorem był Andrzej Wachowiak, członek gdyńskiego zarządu Ligi Morskiej i Kolonialnej, który zaproponował, aby pod koniec czerwca każdego roku, uroczyście święcić kutry i łodzie rybackie.

 

***

Program obchodów Święta Marynarki Wojennej w Gdyni

sobota, 29 czerwca

19.00 – 20.30 – uroczysty capstrzyk z okazji święta Marynarki Wojennej, w tym:

– uroczysty przemarsz pododdziałów (trasa przemarszu będzie wiodła ulicami: 3 Maja – 10 Lutego – Pułaskiego – Waszyngtona Skwer Kościuszki – Pomnik Polska Morska);

– złożenie znicza przy tablicy pamiątkowej poświęconej oficerom polskiej Marynarki Wojennej (ul. 10 Lutego);

– złożenie znicza pod pomnikiem Ofiar Terroru Komunistycznego (ul. Pułaskiego);

– złożenie znicza pod tablicą 100-lecia Marynarki Wojennej (ul. Waszyngtona);

– uroczystości przy pomniku Polska Morska na Skwerze Kościuszki (wystąpienia okolicznościowe, odczytanie Apelu Pamięci, salwa honorowa, złożenie wiązanek kwiatów, defilada pododdziałów).

 

niedziela, 30 czerwca

08.00 – uroczyste podniesienie wielkiej gali banderowej na okrętach Marynarki Wojennej;

08.30 – złożenie wiązanek kwiatów w panteonie bohaterów Marynarki Wojennej (Cmentarz MW w Gdyni – Oksywiu);

09.30 – uroczysta Msza św. w intencji Marynarki Wojennej w Kościele Garnizonowym w Gdyni – Oksywiu (ul. Śmidowicza);

12.00 – uroczysty apel z okazji święta Marynarki Wojennej połączony z wręczeniem sztandaru Morskiej Jednostce Rakietowej (odczytanie aktu ufundowania sztandaru, wbicie gwoździ honorowych i pamiątkowych, poświęcenie sztandaru, odczytanie aktu nadania i wręczenie sztandaru, salut świąteczny z pokładu ORP Błyskawica, defilada pododdziałów);

14.00 – 18.00 – Festyn Marynarski (Molo południowe – okolice Akwarium Gdyńskiego) – możliwość obejrzenia sprzętu wojskowego (rakietowego, saperskiego, minerskiego, hydrograficznego, przeciwlotniczego oraz ratowniczego), występy artystyczne, stanowiska promocyjne, grochówka.

 

Program Festynu Marynarskiego:

14.00 – 14.10 rozpoczęcie festynu;

14.15 – 15.15 Występ Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej;

15.15 – 15.30 Pokaz musztry paradnej w wykonaniu Kompanii Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej;

15.40 – 15.50 Quiz o morzu i Marynarce Wojennej;

15.50 – 16.20 Występ Zespołu Wokalnego Klubu MW;

16.20 – 16.30 Quiz o morzu i Marynarce Wojennej;

16.35 – 16.55 Występ zespołu tanecznego BE4ART z Klubu Marynarki Wojennej;

17.00 – 18.00 Występ kół wokalnych Klubu 3. Flotylli Okrętów;

18.00 – 18.10 Zakończenie festynu

 

kmdr ppor. Radosław Pioch/RIRM

drukuj