fot. twitter.com/Straz_Graniczna

Straż Graniczna: Minionej doby skontrolowano ponad 31 tys. osób wjeżdżających do kraju

W poniedziałek skontrolowano 31,2 tys. osób przyjeżdżających do kraju, w tym 25,8 tys. osób na granicy wewnętrznej z krajami UE, w ramach tymczasowo przywróconej kontroli granicznej – poinformowała w Straż Graniczna.

Straż Graniczna przypomina, że zgodnie z rozporządzeniem premiera, opublikowanym w sobotę w Dzienniku Ustaw, z kwarantanny zwolnione są osoby przekraczające granicę wewnętrzną RP w celu wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych w Polsce lub innym państwie UE lub EOG, a także – z uwagi na umowy i porozumienia z UE – w Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.

Kwarantanny nie muszą odbywać również uczniowie i studenci pobierający naukę w Polsce, dzieci, które chodzą do przedszkoli w sąsiadujących z RP krajami. Pracownicy przekraczający granicę muszą jednak udowodnić, że są zatrudnieni poza krajem zamieszkania.

Według nowego rozporządzenia, do odwołania wstrzymane jest przemieszczanie się pasażerów pociągami, które przekraczają granicę Polski.

W czasie trwania pandemii osoby przyjeżdżające do Polski muszą przekazać na granicy informację nt. adresu zamieszkania bądź miejsca, w którym będzie ona przebywać oraz numer telefonu. Straż Graniczna przekazuje te informacje wojewodom oraz odpowiednim służbom sanitarnym.

Kontrola graniczna na granicy wewnętrznej – z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją – została przedłużona do 12 czerwca.

PAP

drukuj