Sprostowanie Polskiej Żeglugi Morskiej ws. artykułu o odbiorze najnowszego statku PŻM

7 grudnia na portalu informacyjnym Radia Maryja, w zakładce „Informacje/Świat” ukazała się informacja o odbiorze najnowszego statku Polskiej Żeglugi Morskiej. W tekście tym, opartym na wcześniejszej depeszy Polskiej Agencji Prasowej, znalazły się nieprawdziwe informacje dotyczące realizowanego przez Polską Żeglugę Morską P.P. programu inwestycyjnego – pisze Krzysztof Gogol, Rzecznik Prasowy Grupy PŻM.

Nieprawdziwe są informacje zawarte w dwóch akapitach, tj.:

„PŻM realizuje program inwestycyjny zaplanowany na lata 2015-2020, w ramach którego ma powstać 18 masowców wartych ponad 400 mln dol. Stocznia Yangfan, znajdująca się 350 km na południe od Szanghaju, zbuduje dla PŻM 12 jednostek do przewozów masowych i będą one przekazywane armatorowi w odstępach około sześciotygodniowych. Pozostałych sześć powstanie także w Chinach w stoczni Yangzijiang. Będą to jeziorowce, a więc statki przystosowane do żeglugi po Wielkich Jeziorach USA i Kanady”.

W rzeczywistości wspomniany program inwestycyjny na lata 2015-2020 został wstrzymany uchwałą Rady Pracowniczej PŻM P.P. jeszcze w 2016 roku, przed wprowadzeniem w przedsiębiorstwie zarządu komisarycznego.

Tak naprawdę więc nie można mówić o programie inwestycyjnym, bowiem kontrakt na budowę 6 statków w stoczni Yangzijang został w całości rozwiązany. Z kolei z kontraktu ze stocznią Yangfan, celem uratowania już wpłaconych zaliczek, Przedsiębiorstwo planuje odebranie tylko 4 jednostek.

Statek „Tczew” to jedna z czterech jednostek uzgodnionych do odbioru ze stoczni Yangfan, a jej odbiór wynikał z faktu, iż jednostka ta, w momencie anulowania przez Radę Pracowniczą PŻM programu inwestycyjnego, znajdowała się w zaawansowanej fazie produkcyjnej i jej nieodebranie naraziłoby PŻM na szkody finansowe znaczących rozmiarów.

Polska Żegluga Morska znajduje się obecnie w zarządzie komisarycznym, który stara się naprawić szkody finansowe, jakie przedsiębiorstwu wyrządziło poprzednie kierownictwo. Jedną z błędnych decyzji poprzedniego kierownictwa firmy było m.in. zamówienie 18 statków w stoczniach chińskich.

Powołując się na Prawo Prasowe, art. 31a, uprzejmie prosimy o sprostowanie nieprawdziwych informacji.

Z powodu nierzetelności dziennikarzy Polskiej Agencji Prasowej, informacje te wprowadziły w błąd Czytelników szacownego portalu Radia Maryja. Stanowią one również realne zagrożenie dla realizacji programu naprawczego w Polskiej Żegludze Morskiej P.P., w tym bardzo ważnych dla Przedsiębiorstwa negocjacji z instytucjami finansowymi.

Szczecin 13.12.17.

Krzysztof Gogol, Rzecznik Prasowy Grupy PŻM

drukuj