PAP/Leszek Szymański

Spotkanie wicemarszałka Senatu Stanisława Karczewskiego z polskimi seniorami

W Senacie z inicjatywy wicemarszałka izby Stanisława Karczewskiego trwa spotkanie z okazji Ogólnopolskiego Dnia Seniora. Temat to ulgi dla osób starszych w praktyce.

O tym, jak w praktyce korzystać z wprowadzonych przez rząd rozwiązań dla seniorów, rozmawiają uczestnicy spotkania w Senacie. Chodzi o programy takie jak „Senior Plus”, którego celem jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów. Ma się to dziać m.in. dzięki sieci Dziennych Domów „Senior Plus” oraz klubów „Senior Plus”.

W spotkaniu udział biorą przede wszystkim seniorzy. Głos zabierają specjaliści – m. in. prof. Józefina Hrynkiewicz, szefowa Rady ds. Polityki Senioralnej oraz Łukasz Szmulski, p. o. dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia.

Wiedza seniorów i ich doświadczenie stanowią ogromną wartość – zaznaczył wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski.

– Bardzo cieszę się, że seniorzy przyjęli zaproszenie już tradycyjnie, bo to nasze czwarte spotkanie. Ważny dzień i ważna grupa społeczna, której chcemy poświęcić szczególną uwagę, bo nasze społeczeństwo, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie, starzeje się. Pojawia się więc wiele wyzwań, problemów, ale wiele też i nadziei na to, że osoby w wieku starszym powyżej 60-65 roku życia, będą aktywne. Mają oni wielkie doświadczenie i wiedzę, chcemy więc tę wiedzę wykorzystywać dla ich komfortu – powiedział Stanisław Karczewski.

Drugi istotny dla seniorów program to „Leki 75 Plus”. Osoby powyżej 75. roku życia mogą otrzymać darmowe leki z listy przygotowanej przez resort zdrowia. W ubiegłym roku z programu skorzystało prawie 2,5 mln osób. Leki są wydawane na podstawie recept przepisanych przez lekarza lub pielęgniarkę Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

 

Zuzanna Dąbrowska/RIRM

drukuj