PAP/Maciej Kulczyński

Spotkanie przedstawicieli parlamentów Grupy V4

Na Dolnym Śląsku spotkali się dziś przedstawiciele parlamentów Grupy V4. Jednym z głównych tematów rozmów była sytuacja na Białorusi.

Na Zamku Topacz na Dolnym Śląsku odbyło się spotkanie przewodniczących parlamentów Grupy Wyszehradzkiej.

– Na dzisiejszym spotkaniu poruszaliśmy bardzo ważne zagadnienia dotyczące przede wszystkim kwestii związanych z zagrożeniami na terenie nie tylko Europy Środkowowschodniej, ale w ogóle zagrożeń, jakie dotykają Unię Europejską. Zwracaliśmy uwagę na to, co dzieje się za nasza wschodnią granicą. Podkreślaliśmy znaczenie opozycji na Białorusi – poinformowała Elżbieta Witek, marszałek Sejmu.

Przedstawiciele parlamentów Grupy V4 zaapelowali o „przeprowadzenie wolnych i sprawiedliwych wyborów prezydenckich na Białorusi, uwolnienie wszystkich więźniów politycznych – w tym dziennikarzy i przedstawicieli mniejszości narodowych – powstrzymanie się od represji wobec społeczeństwa obywatelskiego oraz o pociągnięcie do odpowiedzialności osób odpowiedzialnych za łamanie praw człowieka”.

– Bardzo chciałabym podkreślić, że zgadzamy się we wszystkich kwestiach istotnych dla naszego regionu, które poruszaliśmy dzisiaj na spotkaniu. Dziękuję moim kolegom przewodniczącym, że podkreślali, iż Grupa V4 naprawdę mówi silnym głosem i chcielibyśmy także w innych kwestiach ten głos wzmocnić – powiedziała Elżbieta Witek.

Dzisiejsze spotkanie było zwieńczeniem polskiej prezydencji w Grupie V4 o wymiarze parlamentarnym. W lipcu przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej obejmą Węgry.

TV Trwam News

drukuj