Słowo rozbiło namiot wśród nas

Nie mogło być lepszego dnia, aby się spotkać na modlitwie i radować, że na powrót w tej kaplicy mieszka Bóg – mówił w Boże Narodzenie metropolita krakowski Marek Jędraszewski  w Zakopanem na Jaszczurówce, gdzie odprawił Mszę św. i poświęcił odnowioną kaplicę w domu zakonnym Sióstr Urszulanek.

Na początku homilii, ksiądz arcybiskup odniósł się do przeczytanej chwilę wcześniej Ewangelii o Logosie, czyli o Słowie, które zamieszkało pośród ludzi. Wytłumaczył, że dosłowne tłumaczenie tej frazy brzmi: „Słowo stało się ciałem i rozbiło swój namiot wśród nas”.  Metropolita krakowski przypomniał, że namiot okrywał Arkę Przymierza, w której przechowywano tablice Dekalogu. Dodał, że Słowo przyszło do wszystkich – zarówno do tych, którzy Je odrzucili, jak i do tych, którzy wierząc w Nie, stali się Bożymi dziećmi.

Chrystus zamieszkał pośród nas, aby nas oświecić, wydobyć z ciemności i krainy mroku oraz zaprowadzić do swojego Królestwa prawdy, sprawiedliwości i światłości. Ci, którzy w Niego uwierzyli, zostali obdarzeni szczególną mocą: stali się dziećmi Bożymi, odblaskami Jego światłości we współczesnym świecie, namiotami, przez które Boży Syn daje świadectwo, że jest wśród nas – mówił.

Ksiądz arcybiskup zwrócił uwagę, że dzieje Kościoła rozświetlone są postaciami wielu świętych i błogosławionych, którzy świadczyli swoim życiem o Bożej miłości. Wymienił św. Urszulę Julię Ledóchowską, św. Jana Pawła II Wielkiego, bł. Ks. Jerzego Popiełuszkę, sługę Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Podkreślił, że Słowo zamieszkało wśród swojego ludu w Najświętszym Sakramencie, a centralnym miejscem każdej świątyni jest tabernakulum – namiot, w którym przebywa Bóg.

Tabernakulum wzywa ludzi, aby przyszli, nawiedzili, adorowali i wielbili Boga, który prawdziwie jest Emmanuelem – Bogiem z nami i Bogiem pośród nas – podkreślał ks. abp Marek Jędraszewski.

Na zakończenie metropolita wyraził radość z poświęcenia odnowionej kaplicy – miejsca wypełnionego Bożą obecnością.

Bóg chce, byśmy tutaj odzyskiwali prawdę o sobie, o godności Bożego dziecka, uzyskanej dzięki temu, że Boży Syn stał się człowiekiem i w swoim człowieczeństwie rozbił namiot, by być pośród nas, błogosławić nam i wskazywać drogę do wieczności – akcentował metropolita krakowski.

Dom św. Stanisława na Jaszczurówce jest własnością Sióstr Urszulanek, które mieszkają w nim od 1933 roku. W 1937 roku ks. Stefan Wyszyński, późniejszy kardynał i prymas, odprawił Pasterkę w erygowanej trzy lata wcześniej kaplicy zakonnej. Podczas wojny, siostry zostały zmuszone do opuszczenia domu i dzięki opiece księdza arcybiskupa Adama Sapiehy znalazły tymczasowe schronienie w klasztorze oo. bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej. Dom został ponownie odebrany Zgromadzeniu w 1962. Siostry odzyskały budynek w 1994 roku, a w 2013 roku został on przebudowany i oddany pod opiekę bł. ks. Jerzemu Popiełuszce. Na Jaszczurówce kilkakrotnie odpoczywał ksiądz kardynał Karol Wojtyła. Wraz z poświęceniem, odnowionej po remoncie kaplicy, Siostry Urszulanki sprowadziły do niej relikwie św. Jana Pawła II i św. Urszuli Ledóchowskiej – założycielki Zgromadzenia, kanonizowanej przez Papieża Polaka w 2003 roku. Jaszczurówka jest także miejscem, do którego od ponad 20 lat przyjeżdża na odpoczynek ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski.

Joanna Folfasińska, Archidiecezja Krakowska/RIRM

drukuj