fot. PAP

Skandaliczna decyzja UAM

Rektor UAM odmówił wynajęcia sali uniwersyteckiej Audytorium Maximum w Collegium Iuridicum Akademickiemu Klubowi im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu na uroczystość wręczenia Medalu AKO im. Przemysła II dr Wandzie Połtawskiej. AKO zwróciło się do Rektora UAM o wyjaśnienie decyzji.

Prośbę w tej sprawie do prof. B. Marciniaka, Rektora UAM w Poznaniu, skierował prof. Stanisław Mikołajczak, przewodniczący AKO.

„Bardzo proszę o szybką odpowiedź. Pani dr Półtawska  w ubiegły piątek wieczorem zmieniła nam termin odbioru medalu z 28 grudnia na 18 grudnia – stąd zwracam się tak późno. Ze względu na stan zdrowia Pani Doktor zależy nam na jak najszybszym przeprowadzeniu tej uroczystości” – napisał w piśmie prof. Stanisław Mikołajczak.

W odpowiedzi rektor uczeni oświadczył, że po konsultacji z Dziekanem Wydziału Prawa i Administracji nie wyraża zgody na wynajęcie sali w Collegium Iuridicum Novum. Dodał, że przyjmie Panią dr Wandę Półtawską w obecności Pana Profesora w swoim gabinecie, w dogodnym terminie.

Prof. Stanisław Mikołajczak nie krył oburzenia z decyzji Rektora UAM. Stwierdził, że jest  ona dla dr. Wandy Półtawskiej publicznym afrontem.

„Odmowa możliwości wręczenia Medalu AKO w sali uniwersyteckiej tak zasłużonej dla upowszechniania polskiego patriotyzmu Osobie, jaką jest Pani Doktor Wanda Półtawska, co więcej osobie zaprzyjaźnionej z Janem Pawłem II doktorem honoris causa naszej Uczelni – jest dla Niej publicznym afrontem. W związku z tym nie ośmielę się nawet poinformować Jej o propozycji indywidualnego spotkania z Panem Rektorem – odpisał w liście do Rektora UAM prof. Stanisław Mikołajczak.

Przypomniał też zasługi AKO, działającej na rzecz narodu oraz upowszechniającej tradycyjny i nowoczesny patriotyzm. z, Zwrócił uwagę na to, że AKO skupia 260 osób ze świata nauki Poznania i Polski (z innych ośrodków ponad 30 profesorów), w tym ponad 150 z UAM. Wyjaśnił także znaczenie Medalu AKO Przemysła II.

„Nasze stowarzyszenie jest zarejestrowane sądownie, ma statut, działa zgodnie z nim, nigdy nie przekroczyło zasad prawa obowiązującego w RP, w statucie ma zapisane jako główny element działanie na rzecz upowszechniania tradycyjnego i nowoczesnego patriotyzmu – i taką działalność prowadzi. Także Medal AKO Przemysła II jest realizacją tej problematyki. Klub nie prowadzi (choć w demokratycznym państwie nie jest to naganne, a wręcz przeciwnie, pożądane) działalności politycznej” – powiedział prof. Stanisław Mikołajczak.

Profesor dodał, że AKO co pewien czas wydaje oświadczenia, które nie odnoszą się do życia partyjnego, lecz państwowego i narodowego. Są wyrazem głębokiej troski o sposoby i metody zarządzania polskim państwem. Przewodniczący AKO zaapelował do Rektora UAM o wyjaśnienie swojej decyzji.

„W imieniu całej społeczności AKO proszę więc Pana Rektora o podanie do wiadomości merytorycznych przesłanek odmowy odbycia  w przestrzeni akademickiej UAM spotkania takiego stowarzyszenia i – zwłaszcza – w takim celu. Jest to dla nas ważna informacja, bo obecna, kolejna zresztą, odmowa jest w sprzeczności z wyrażoną przez Pana Rektora – pisemnie – zgodą na odbywanie spotkań AKO w salach UAM wyrażoną po zawiązaniu się AKO i po zapoznaniu się Pana Rektora ze statutem Klubu i ówczesną listą jego członków” – zaapelował prof. Stanisław Mikołajczak.

RIRM

drukuj