Senat uczcił pamięć pisarki Zofii Kossak

Senat uczcił pamięć wybitnej pisarki i patriotki Zofii Kossak. Z okazji 50. rocznicy jej śmierci zorganizowano specjalną konferencję; w Senacie znajduje się także wystawa, która ma być dziełem przywracania pamięci o zmarłej.

– Babcia na pewno zmieniła tok mojego życia i myślę, że jej życie, jak i jej twórczość mogą inspirować dalsze pokolenia – zaznacza Anna Fenby Taylor, wnuczka.

Dorobek życia Zofii Kossak jest bardzo duży – przyznaje senator Jan Maria Jackowski.

– Pokazała opinii polskiej, czym jest komunizm i jak wyglądała w sumie rewolucja na tzw. Kresach Wschodnich. To było takie niezwykłe memento, które wpisało się w etos tych doświadczeń historycznych, które dotyczyły Polaków, ale nie tylko Polaków, bo generalnie obywateli I RP rozsianych na terenach środkowej i środkowo-wschodniej Europy – powiedział Jan Maria Jackowski.

Pisarka w czasie II wojny światowej walczyła o wolną Polskę, przeżyła piekło niemieckiego obozu Auschwitz, aktywnie włączyła się w działalność państwa podziemnego, a także przyczyniła się do założenia dwóch organizacji, które działały w tamtym czasie – Frontu Odrodzenia Polski i „Żegoty”.

– Trudno jest pewnie nawet oszacować, ile istnień ludzkich zostało uratowanych dzięki „Żegocie” i osobistemu zaangażowaniu Zofii Kossak – wskazała wicemarszałek Senatu Maria Koc.

Najważniejszą dziedzinę twórczości Zofii Kossak stanowi proza historyczna. W PRL-u jej twórczość objęto cenzurą. Po wojnie współpracowała przede wszystkim z prasą katolicką. Pisarka zmarła 9 kwietnia 1968 r. w Bielsku-Białej.

Tv Trwam News/RIRM

drukuj