fot. PAP/Tomasz Gzell

Sejm: Trwa 24. sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży

Na sali plenarnej Sejmu trwa 24. sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży. Hasło tegorocznej sesji brzmi: „Posłowie pierwszego Sejmu Niepodległej”.

 

 Uczestnicy wydarzenia debatują w sali obrad Sejmu. Wcześniej zorganizowano spotkania i rozmowy z posłami klubów parlamentarnych w Sali Kolumnowej. Młodzi, którym przypadł zaszczyt przewodniczenia obradom, spotkają się także z marszałkiem Sejmu Markiem Kuchcińskim.

Podczas posiedzenia w sali plenarnej młodzież będzie dyskutowała nad przygotowanym przez siebie projektem uchwały. Dotyczy on popularyzacji wiedzy i podkreślenia znaczenia spuścizny posłów pierwszego Sejmu niepodległej Polski. Ponadto uczestnicy sesji zadadzą pytania minister edukacji narodowej Annie Zalewskiej.

Celem SDiM jest kształtowanie postaw patriotycznych, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz państwowej. Pierwsza jego sesja odbyła się w 1994 r.

Sejm Dzieci i Młodzieży jest projektem edukacyjnym. Jest to także konkurs, w którym nagrodą dla 230 najlepszych 2-osobowych zespołów z całej Polski jest udział w obradach w sali posiedzeń Sejmu. Jest on skierowany do uczniów w wieku 13-17 lat.

Wśród organizatorów 24. sesji są: Kancelaria Sejmu, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Instytut Pamięci Narodowej oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji.

 Zuzanna Dąbrowska/RIRM

drukuj