fot. flickr.com/RIRM

Sejm przyjął ustawę o Instytucie Współpracy Polsko-Węgierskiej

Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej ma przekazywać młodym pokoleniom znaczenie tradycji stosunków polsko-węgierskich, wzmocnić współpracę i umożliwić nawiązywanie kontaktów, zwłaszcza w dziedzinie kultury i sportu – zakłada ustawa, którą przyjął w czwartek Sejm.

Za przyjęciem ustawy o Instytucie Współpracy Polsko-Węgierskiej głosowało 269 posłów, przeciw 153 posłów, 11 wstrzymało się od głosu.

Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej ma przekazywać młodym pokoleniom znaczenie tradycji stosunków polsko-węgierskich, wzmocnić współpracę i umożliwić przedstawicielom młodego pokolenia nawiązywanie kontaktów, zwłaszcza w dziedzinie kultury i sportu. Zajmie się on również wspieraniem współpracy naukowej, inicjatyw oraz projektów naukowych i oświatowych mających na celu wzajemne poznanie języka, kultury, historii i polityki obu państw.

„Zadaniem instytutu będzie także wspieranie wzajemnej myśli innowacyjnej polsko-węgierskich organizacji kulturalnych, gospodarczych i politycznych, co powinno wzmocnić konkurencyjność obu państw. Instytut ma również finansować lub dofinansowywać przedsięwzięcia na rzecz współpracy polsko-węgierskiej. Ma także analizować przemiany polityczne, gospodarcze i społeczne w Europie, które mają zasadniczy wpływ na bezpieczeństwo i rozwój obu krajów” – głosi treść ustawy.

Patron instytutu Wacław Felczak był podczas II wojny światowej kurierem polskiego rządu na uchodźstwie. W 1947 r. został aresztowany w Czechosłowacji, gdy na prośbę Stanisława Mikołajczyka organizował ucieczkę przywódców PSL z Polski. W 1948 r., po długotrwałym śledztwie, skazano go na dożywotnie więzienie, z którego został uwolniony w październiku 1956 r.

„Działania prowadzone przez niego na Węgrzech w latach 80. przyczyniły się do stworzenia węgierskiej opozycji demokratycznej, w tym partii Fidesz w 1988 r. Jego osoba jest symbolem przyjaźni polsko-węgierskiej i działalności politycznej na rzecz suwerenności Polski i Węgier” – napisano w ustawie.

Instytut będzie nadzorowany przez premiera. Organami instytutu będą: Dyrektor Instytutu przy pomocy nie więcej niż dwóch powołanych przez niego zastępców, Międzynarodowa Rada Instytutu i Rada Instytutu.

„Do zadań dyrektora należeć będzie m.in. kierowanie pracami instytutu, reprezentowanie go na zewnątrz, zapewnienie funkcjonowania i ciągłości pracy oraz opracowywanie rocznego planu działania. Z kolei Międzynarodowa Rada Instytutu ma analizować działania podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej oraz poszukiwać nowych form wsparcia organizacyjnego, koncepcyjnego i finansowego działalności placówki. Rada Instytutu ma m.in. opiniować kierunki jego działalności, projekt rocznego planu działania oraz projekt rocznego planu finansowego” – wyjaśniono w komunikacie.

Jak dodano, instytut będzie miał siedzibę w Warszawie, ale po zasięgnięciu opinii dyrektora i rady premier będzie mógł w zarządzeniu tworzyć, przekształcać i likwidować oddziały zamiejscowe.

Ustawa ma wejść w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

PAP/RIRM

drukuj