Samorządy przeciwne nowym obowiązkom

Najpóźniej w listopadzie do Trybunału Konstytucyjnego trafi skarga samorządów przeciwko nakładaniu na nie nowych zadań przez rząd. Samorządowcy alarmują, że przerzucanie nowych obciążeń na gminy i powiaty skończy się finansową katastrofą.

 

Na wrzesień jednostki samorządowe planują działania mające na celu wymuszenie na władzach centralnych zmiany polityki finansowej wobec samorządów terytorialnych. Gminy nie chcą przerzucania na nie nowych obowiązków. Wyjaśniają, że nie mają środków na ich realizację. Obecnie trwa podliczanie strat. Według najnowszych danych rocznie samorządy tracą nawet 8 mld zł w skutek zmian w prawie. Poseł Marzena Machałek, z sejmowej komisji samorządu terytorialnego i polityki regionalnej stwierdziła, że destrukcyjne działania rządu względem samorządów są celowe.

 

 „Sytuacja samorządów w Polsce jest dramatyczna Platforma zwana Obywatelską w zasadzie likwiduje samorządność w Polsce, choć wszem i wobec ogłasza, że jest partią pro samorządową. Tak naprawdę w tej chwili można powiedzieć, że samorządy są przyduszane i samorządność jako wartość niestety jest bardzo zagrożona. Zamiast decentralizować zadania rząd decentralizuje kłopoty i obciążenia finansowe. Samorządy nie mają wyboru i muszą się bronić. Bronią się w różny sposób niestety czasami z fatalnym skutkiem dla mieszkańców wspólnot samorządowych” – poseł Marzena Machałek.

 

Rząd wyręcza się samorządami, ale nie przeznacza środków na zadania. Potem obwinia je za niepowodzenia.

 

 „Słuszną drogą jest wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego, jakiekolwiek ważne i istotne naciski na rząd na państwo. To co ostatnio widzimy niestety doprowadza samorządy do zapaści finansowej. Z jednej strony rząd przekazuje zadania wszem i wobec ogłaszając, że zdecentralizuje władzę, ale tak naprawdę przekazuje zadania na które nie ma pieniędzy, nie przekazują za tymi zadaniami odpowiednich środków. Mówimy tu o edukacji, mówimy tu o pieczy rodzicielskiej, mówimy tu o żłobkach, mówimy tu o utrzymaniu dróg, mówimy o sprawy utrzymania na odpowiednim poziomie zabezpieczeń przeciwpowodziowych. To wszystko jest zrzucane na samorządy, a za tym nie idą zabezpieczenia finansowe” – poseł Marzena Machałek.

Wypowiedź Marzeny Machałek:

Audio MP3
Pobierz

RIRM 

drukuj