„S” apeluje do minister E. Rafalskiej o regulacje ws. pracy podczas upałów

W obowiązującym prawie nie ma precyzyjnych regulacji dotyczących maksymalnej temperatury, w której może być wykonywana praca – wskazują związkowcy z handlowej „Solidarności”.

Zwrócili się z wnioskiem do minister rodziny pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej o podjęcie pilnych prac legislacyjnych.

W opinii przewodniczącego Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność” Alfreda Bujary, zagrożenie dla zdrowia pracowników – związane z pracą w bardzo wysokich temperaturach – jest coraz poważniejszym problemem zarówno w centrach magazynowych, jak i w sklepach dużych sieci handlowych.

„Podjeżdża TIR i trzeba szybko rozładować wiele ton towaru w morderczym upale. Wszystko pod presją czasu i wyśrubowanych norm. Sprawa powraca przy okazji każdej kolejnej fali upałów, a potem, gdy pogoda się zmienia, politycy i media zapominają o problemie” – wskazał Alfred Bujara.

Przewodniczący Solidarności Pracowników Amazon Polska Grzegorz Cisoń powiedział, że jego koledzy rozładowują i ładują przesyłki do blaszanych kontenerów, które wcześniej często wiele godzin stoją na słońcu.

„Jeśli na zewnątrz jest ponad 30 stopni, to proszę sobie wyobrazić, jaka temperatura panuje w środku takiej blaszanej puszki” – dodał.

W piśmie skierowanym do minister Elżbiety Rafalskiej związkowcy zaznaczyli, że jedynym aktem prawnym, w którym podejmuje się próbę regulacji kwestii pracy w wysokich temperaturach panujących na zewnątrz jest rozporządzenie ministra pracy sprzed ponad 20 lat.

„Od tego czasu realia gospodarcze znacząco się zmieniły. Centra dystrybucyjne i logistyczne oraz sieci handlowe to dziś potężny sektor gospodarki zatrudniający setki tysięcy ludzi. To rozporządzenie nie określa maksymalnych temperatur, w jakich może być wykonywana praca, np. przy rozładunku towaru. Nakłada na pracodawców jedynie obowiązek zapewnienia temperatury odpowiedniej do wykonywanej pracy, co w praktyce nie oznacza niczego konkretnego” – uważa Alfred Bujara.

Związkowcy dodają, że brak odpowiednich przepisów prawa pracy powoduje, że warunki pracy podczas upałów są regulowane w zasadzie wyłącznie przez wewnętrzne procedury obowiązujące u poszczególnych pracodawców. Te jednak bardzo często albo w ogóle nie istnieją, albo nie są respektowane.

31 lipca o skrócenie godzin pracy podczas upałów do pracodawców zaapelował główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek. Jednak w ocenie handlowej „Solidarności” takie doraźne działania nie rozwiązują problemu.

„Ten apel pokazuje jedynie bezradność Państwowej Inspekcji Pracy. Bez odpowiednich przepisów prawa inspekcja ma związane ręce. My, jako związki zawodowe też mamy bardzo ograniczone możliwości działania. Liczymy, że resort pracy jak najszybciej zajmie się tą kwestią” – podkreślił przewodniczący handlowej Solidarności.

PAP/RIRM

drukuj