fot. PAP

Rzeszowski sąd rozstrzygnie o losie Trynkiewicza

Dziś Sąd Okręgowy w Rzeszowie rozstrzygnie, czy Mariusz Trynkiewicz jest osobą z zaburzeniami psychicznymi, zagrażającą innym ludziom. Pedofil i morderca we wtorek kończy odbywanie kary 25 lat więzienia. Rozprawa odbędzie się bez udziału publiczności.

Jeśli Sąd uzna, że Trynkiewicz jest osobą z zaburzeniami psychicznymi, może nakazać jego dalszą – już nie karną lecz terapeutyczną – izolację w specjalnym ośrodku w Gostyninie. Może też nakazać zastosowanie wobec niego nadzoru prewencyjnego z pozostawaniem na wolności.

Dyrektor Zakładu Karnego w Rzeszowie, gdzie skazany odbywa karę wnioskuje o  izolację Trynkiewicza. Pozwala mu na to ustawa, która weszła w życie 22 stycznia.

Jak mówi adwokat, sędzia Trybunału Stanu Piotr Łukasz Andrzejewski, wprowadzenie nowego prawa w tej dziedzinie jest niezbędne, jednak ustawa ta niesie ze sobą niebezpieczeństwo nadużyć ze strony władzy.

– Zastosowanie przez sądy przewidzianych ustawą takich środków zabezpieczających wobec przestępców, zwyrodnialców czy osób łamiących prawo, musi być ściśle limitowane. Niedookreśloność i ocenność charakteru osób, co do których takie środki mogłyby być / będą stosowane, jest cechą systemów totalitarnych. Przykładem Trzecia Rzesza Niemiecka i ZSRR, gdzie osoby szkodliwe politycznie dla systemu wysyłano do psychuszek – zauważa Piotr Łukasz Andrzejewski.

Nawet gdyby sąd zdecydował o izolacji mężczyzny, to decyzja ta nie będzie jeszcze prawomocna; do czasu jej uprawomocnienia Trynkiewicz będzie tymczasowo przebywał na wolności, choć objęty dozorem. Piotr Łukasz Andrzejewski mówi, że przywrócenie kary śmierci mogłoby okazać się skuteczniejszym rozwiązaniem podobnych spraw.

– Swego czasu, jako obrońca praw człowieka składałem propozycję. Mówiła, że przy recydywie (tam gdzie mamy do czynienia z terrorystycznymi zamachami, gdzie przestępca deklaruje z cynicznym uśmiechem, będąc skazywany na więzienie, że „i tak wyjdzie, a jak wyjdzie będzie dalej mordował”) mógłby go spotkać – jeżeli nie będzie okoliczności łagodzących – najwyższy wymiar kary. On będzie o tym wiedział. Ale to tylko wtedy, kiedy on to deklaruje, kiedy jest wina bezsporna, kiedy jest recydywa – wyjaśnia adwokat.

Mariusz Trynkiewicz to pedofil skazany w 1989 r. za zabójstwo czterech chłopców na karę śmierci, zamienioną potem na 25 lat więzienia.

RIRM

drukuj