fot. twitter.com

Rzecznik MŚP krytycznie o projekcie ustawy wprowadzającej tzw. podatek od cukru

Projekt ustawy wprowadzającej tzw. podatek od cukru zawiera nieuzasadnione nałożenie obciążeń fiskalnych, które negatywnie wpłyną na popyt oraz podaż – wskazał Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców w liście do Ministra Zdrowia.

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 20 grudnia 2019 roku projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów. Projekt zakłada między innymi nałożenie dodatkowej opłaty na pewne kategorie napojów bezalkoholowych oraz alkoholowych czy reklamę suplementów diety, które mają wejść w życie od 1 kwietnia 2020 r.

„Pomimo oczywistego wpływu na funkcjonowanie firm z sektora MŚP ich Rzecznik o projekcie dowiedział się bezpośrednio ze środowiska przedsiębiorców, a nie od wnioskodawcy” – wskazał Rzecznik MŚP w liście do Ministra Zdrowia, który jest autorem projektu.

Rzecznik zaznaczył, że „doszły do niego sygnały o istotnych utrudnieniach w prowadzeniu działalności gospodarczej dla przedsiębiorców, na których projekt będzie oddziaływał”.

„Ponadto, w ramach działającej przy Rzeczniku MŚP Rady Przedsiębiorców krytyczne stanowiska względem projektu zgłosiło pięć znaczących organizacji przedsiębiorców i pracodawców, zarzucając mu niecelowość, generowanie nadmiernych obciążeń administracyjnych, nieproporcjonalność przyjętych rozwiązań” – dodał.

Jak wskazał Rzecznik MŚP, w ocenie przedsiębiorców, „projekt narusza zasady stanowienia prawa (w szczególności poprzez zmianę zasad opodatkowania w ciągu roku kalendarzowego oraz potencjalną konieczność jego notyfikacji) oraz proponuje nieuzasadnione nałożenie obciążeń fiskalnych, które negatywnie wpłyną na popyt oraz podaż”.

W komunikacie podano, że Rzecznik MŚP przekazał Ministrowi Zdrowia uwagi do projektu, jego uzasadnienia oraz dołączonej Oceny Skutków Regulacji wraz z krytycznymi opiniami organizacji przedsiębiorców.

„W ocenie Rzecznika MŚP, analizy i założenia do projektu winny więc zostać uzupełnione o wskazanie możliwie najbardziej precyzyjnych wyliczeń związanych z wpływem proponowanych regulacji na sektor MŚP, a pożądanym byłoby także przedstawienie scenariuszy alternatywnych oraz uwzględnienie skutków pośrednich dotyczących np. wpływu projektu na inne branże niż te bezpośrednio zainteresowane” – czytamy w komunikacie.

PAP

drukuj