fot. pixabay.com

Rzecznik MŚP chce dołączyć do zespołu ds. likwidowania barier administracyjnych

Rzecznik MŚP chce dołączyć do międzyresortowego zespołu ds. likwidowania barier administracyjnych i prawnych powołanego przez premiera – informuje biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Przypomina, że ustawowe zadania Rzecznika wpisują się w zakres prac zespołu.

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw przypomniało w komunikacie, że międzyresortowy zespół do spraw likwidowania barier administracyjnych i prawnych mających wpływ na funkcjonowanie obywateli i przedsiębiorców został powołany zarządzeniem premiera z 30 listopada 2020 r.

„Do zadań zespołu należy m.in. identyfikacja barier administracyjnych i prawnych mających wpływ na funkcjonowanie obywateli i przedsiębiorców i wypracowanie rozwiązań mających na celu ich wyeliminowanie z obowiązujących przepisów prawa oraz przygotowywanie propozycji rozwiązań legislacyjnych w tym zakresie. Jednym z ustawowych zadań Rzecznik MŚP jest zaś informowanie właściwych organów o dostrzeżonych barierach i utrudnieniach w zakresie wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wpisuje się to zatem w zakres prac przedmiotowego zespołu” – podało biuro Rzecznika.

Rzecznik MŚP zwrócił się do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii z prośbą o skierowanie wniosku do premiera o dołączenie instytucji do zespołu.

„Rzecznik MŚP we współpracy z Radą Przedsiębiorców diagnozuje liczne bariery i utrudnienia w wykonywaniu działalności gospodarczej, czego wyrazem jest <<Dziesiątka Rzecznika MŚP>> zawierająca zbiór najważniejszych postulatów środowiska przedsiębiorców, wśród których znajdują się m.in. zakaz nakładania przez ustawodawcę nowych obowiązków biurokratycznych dla mikroprzedsiębiorców oraz redukcja obecnie istniejących czy zmiany prawa gospodarczego nakładające obowiązki dla przedsiębiorców z półrocznym wyprzedzeniem” – podkreśliło biuro Rzecznika.

Dodało, że wskazane propozycje Rzecznika MŚP zostały wzięte pod uwagę.

„Świadczą o tym zapowiedzi przeorganizowania rządowego procesu legislacyjnego, żeby był bardziej przewidywalny, m.in. poprzez pakietowanie przepisów czy wydłużenie vacatio legis, aby przedsiębiorcy mogli się przygotować do proponowanych przez rząd zmian prawnych” – napisano w komunikacie.

PAP

drukuj