fot. flickr.com

Rząd przyjął projekt zmian w prawie rodzinnym i opiekuńczym

Rząd przyjął we wtorek projekt zmian w prawie rodzinnym i opiekuńczym, które umożliwiają sądowe ustalenie ojcostwa lub macierzyństwa po śmierci dziecka.

Projekt został przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Propozycja resortu dostosowuje przepisy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z listopada 2013 r., który orzekł wówczas, że przepisy, które nie pozwalają na zaprzeczenie ojcostwa po śmierci dziecka są niezgodne z konstytucją.

Jak przekazało Centrum Informacyjne Rządu, projekt nowelizacji zakłada, że zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa ma być dopuszczalne po śmierci dziecka w sytuacji, gdy zmarło ono po wszczęciu postępowania. Zgodnie z założeniami projektu – w przypadku śmierci dziecka, które wytoczyło powództwo o zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa – powództwa tego będą mogli dochodzić jego zstępni.

Projektowana zmiana umożliwia też domniemanym rodzicom wniesienie powództwa o ustalenie ojcostwa lub macierzyństwa po śmierci dziecka. Obecnie taką możliwość ma tylko prokurator oraz zstępni zmarłego dziecka. Zgodnie z propozycją MS, wniesienie takiego powództwa byłoby możliwe jedynie do dnia, w którym dziecko osiągnęłoby pełnoletność.

W uzasadnieniu projektu noweli resort zaznaczył, że „należy dopuścić możliwość sądowego ustalenia macierzyństwa lub ojcostwa, także po śmierci dziecka, aby wykluczyć sytuację, że stan cywilny dziecka pozostanie nieustalony”.

Rządowy projekt określa też szczegółowe kwalifikacje kuratora ustanowionego do reprezentacji dziecka w czynnościach prawnych. Kuratorem takim – co do zasady – będzie mógł zostać jedynie adwokat lub radca prawny. Bedą oni jednak musieli wykazać się „szczególną znajomością spraw dziecka” lub ukończeniem odpowiednich szkoleń. W sprawach mniej skomplikowanych kuratorem będzie mogła zostać „osoba z wykształceniem prawniczym, która zna potrzeby dziecka”. Propozycja zmian zakłada również, że w szczególnych okolicznościach kuratorem będzie mogła zostać „inna osoba znająca potrzeby dziecka”.

Projektowane zmiany mają wejść w życie trzy miesiące od ich ogłoszenia.

 

PAP/RIRM

drukuj