Rząd Nadrenii Północnej-Westfalii: Polacy dobrze zintegrowani

Osoby polskiego pochodzenia mieszkające w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia (NRW) wyróżniają się wśród innych grup imigrantów wykształceniem i są ponadprzeciętnie dobrze zintegrowane w społeczeństwie niemieckim – podał we wtorek rząd niemieckiej NRW.

„Integracja ludzi pochodzących z Polski w NRW jest prawdziwym sukcesem” – powiedział sekretarz stanu ds. integracji w ministerstwie pracy Thorsten Klute, przedstawiając w Duesseldorfie wyniki badań przeprowadzonych z okazji 25. rocznicy niemiecko-polskiego traktatu o współpracy i dobrym sąsiedztwie.

Osoby mające polskie korzenie wypadają ponadprzeciętnie dobrze w badaniach dotyczących wykształcenia i kwalifikacji, stopy bezrobocia czy korzystania z publicznych dotacji – zaznaczył Klute. Jak podkreślił, 564 tys. osób polskiego pochodzenia stanowi jedną z największych grup imigrantów w NRW. Pomimo to publicznie nie mówi się o dużym sukcesie integracyjnym tej grupy – dodał niemiecki urzędnik.

Osoby polskiego pochodzenia wyróżniają się wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi. Tylko 3,9 proc. z nich nie ukończyło szkół ogólnokształcących, podczas gdy średnia dla imigrantów wynosi 13,7 proc. 37,8 proc. Polaków posiada wykształcenie wyższe lub wyższe zawodowe, co równie lokuje ich powyżej imigranckiej średniej, wynoszącej 31,5 proc. Z kolei 56,7 proc. osób polskiego pochodzenia posiada wykształcenie zawodowe, wśród wszystkich imigrantów odsetek ten wynosi 38,6 proc.

Tylko dla 10 proc. Polaków pomoc finansowa państwa stanowi główne źródło utrzymania; w przypadku wszystkich imigrantów odsetek ten przekracza 15 proc.

Władze NRW zwracają uwagę, że Polacy stanowią najliczniejszą grupę nowej imigracji po rozszerzeniu w 2004 roku Unii Europejskiej na Wschód. Wśród ponad 173 tys. osób, które przyjechały do NRW w 2014 roku z innych krajów UE, było 45,5 tys. Polaków. Osoby posiadające polskie korzenie stanowią obecnie 13,6 proc. wszystkich imigrantów i ustępują liczebnością jedynie Turkom – 21 proc.

Klute jest pełnomocnikiem rządu NRW ds. współpracy z Polakami. Nadrenia Północna-Westfalia znajduje się w zachodniej części RFN, liczy 17,6 mln mieszkańców i jest najludniejszym niemieckim landem.

                  PAP/RIRM

drukuj