fot. flickr.com

Rząd jednogłośny w sprawie obecnej sytuacji w wymiarze sprawiedliwości

Rząd przyjął stanowisko w sprawie sytuacji w wymiarze sprawiedliwości. Rada Ministrów, jak napisano, wyraża zaniepokojenie postępowaniem sędziów, którzy poprzez swoje publiczne wypowiedzi i działania kwestionują status innych sędziów, manipulując wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Podważanie statusu sędziów i prawomocności wydawanych przez nich orzeczeń uderza w konstytucyjne podstawy państwa prawa – podkreślił rząd w stanowisku przedłożonym przez ministra sprawiedliwości.

Działania niektórych sędziów prowadzą do chaosu prawnego i budzą wśród Polaków niepokój, co do ważności wyroków sądów.

– Rada Ministrów w związku z pojawiającymi się przypadkami podważania statusu sędziego przez innych sędziów, przyjęła takie stanowisko, jednocześnie również podkreślając, że każdy sędzia – co wynika wprost z artykułu 178 ustęp 3 konstytucji – jest zobowiązany do realizowania zasady apolityczności. W niektórych przypadkach zasadne wydają się być obawy obywateli, które są formułowane w zakresie takiej niezawisłości jak w przypadku uczestniczenia w manifestacjach czy wydarzeniach o charakterze politycznym. Liczymy, że to stanowisko, które dzisiaj zostało przyjęte, będzie elementem refleksji dla środowiska związanego z wymiarem sprawiedliwości, że przyjmiemy słuszną zasadę, iż sędziowie nie powinni wzajemnie podważać swojego statusu, ponieważ to może doprowadzać do ewentualnego chaosu prawnego – powiedział Piotr Muller, rzecznik rządu.

W stanowisku wskazano, że z art. 179 konstytucji wprost wynika, że akt powołania na stanowisko sędziego nie podlega kontroli sądowej. Jak dodano analogiczne wnioski wypływają z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

W oświadczeniu dodano, że intencją rządu jest kontynuowanie reform, które mają usprawnić funkcjonowanie sądów i służyć odbudowie zaufania do nich, „gwarantując sędziom faktyczną niezależność od korporacyjnych nacisków ich własnego środowiska, a także od politycznych presji”.

 

RIRM

drukuj