Rodzina podstawową troską Kościoła i społeczeństwa

Rodzina jest podstawową troską Kościoła i społeczeństwa – podkreślił ks. abp Stanisław Gądecki. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, nawiązując do trzeciego nadzwyczajnego Synodu poświęconego rodzinie, akcentował, że zdrowe społeczeństwo zasadza się na zdrowej rodzinie.

Synod dał wyraźny znak, że chce, aby cały Kościół zaangażował się w pomoc rodzinie – mówił podczas spotkania z dziennikarzami ks. abp Stanisław Gądecki. Synod zobowiązuje do modlitwy, intelektualnego zgłębienia problemu i podjęcia duszpasterskich działań, które byłyby realną pomocą dla rodzin – podkreślał przewodniczący KEP.

– Problem rodziny jest podstawową troską Kościoła i myślę, że także społeczeństwa, ponieważ zdrowe społeczeństwo zasadza się na zdrowej rodzinie. Obecny stan (niektórzy mówią też: poważny kryzys rodziny i małżeństwa na wszystkich kontynentach) domaga się odpowiedzi duszpasterskiej i jednocześnie stowarzyszenia ze strony Kościoła – powiedział ks. abp Stanisław Gądecki, przewodniczący KEP

Ksiądz Arcybiskup zwrócił także uwagę na rolę ludzi świeckich w umacnianiu rodzin.

– Głównym nurtem synodalnym było, jak sprawić, żeby wszystkie ręce poszły na pokład, czyli praktycznie, żeby nie tylko duchowieństwo zajmowało się pomocą rodzinie, ale żeby również życie zakonne, stowarzyszenia prorodzinne, w ogóle stowarzyszenia, jakiekolwiek asocjacje, a także same rodziny mocne, żeby wszyscy stanęli razem ku pomocy rodzinie – powiedział ks. abp Stanisław Gądecki.

Ks. abp Stanisław Gądecki nawiązał także do szeroko komentowanej w mediach kwestii związków niesakramentalnych i dopuszczeniu takich osób do Komunii świętej.

– To wprowadza duży zamęt w trzy sakramenty: Eucharystię, małżeństwo oraz pokutę i pojednanie. Te trzy sakramenty są w tym momencie mocno podważone – stwierdził ks. abp Stanisław Gądecki.

Przewodniczący KEP podkreślał, że nie można manipulować przy istocie Kościoła. Odniósł się także do szeroko komentowanej przez media liberalno-lewicowe kwestii związków homoseksualnych. Kościół nie podważa godności takich osób, ale w żaden sposób nie może się zgodzić na stawianie na jednym poziomie związków jednopłciowych ze związkami sakramentalnymi – powiedział ks. abp Stanisław Gądecki.

 

 

TV Trwam News

drukuj