fot. flickr.com

Raport KE: Polska wśród najlepszych krajów walczących z luką VAT

Polska znalazła się wśród krajów, które w 2017 roku najlepiej radziły sobie w walce z luką VAT – wynika z raportu Komisji Europejskiej. W naszym kraju spadek strat dla budżetu z tytułu tego podatku wyniósł 6 punktów proc. W czołówce znalazły się także Malta i Cypr z wynikiem odpowiednio 7 i 4 pkt. proc.

Tzw. luka VAT to całkowita różnica między oczekiwanymi dochodami z tytułu tego podatku a kwotą faktycznie pobraną. Dzisiaj widzimy, że podatek VAT realnie wpływa do budżetu. Dzięki temu możemy realizować m.in. programy społeczne – zauważył ekonomista, dr Artur Bartoszewicz.

Ekspert wskazał na działania, jakie podjął rząd Zjednoczonej Prawicy, by uszczelnić system podatkowy.

– To przede wszystkim bardzo silne działanie Krajowej Administracji Skarbowej, spowodowanie zbudowania takiego systemu informatycznego, dzięki któremu w Ministerstwie Finansów dokonuje się analizy poszczególnych zdarzeń. To są potencjalne kary, które zostały przewidziane w kodeksie i zagrożenie w wysokości kary, włącznie z utratą majątku bądź też przejęciem podmiotu, który jest nieprawidłowym podmiotem funkcjonującym na rynku. To jest cała analiza odnosząca się do tego, czy podatnik VAT jest czynnym podatnikiem – powiedział dr Artur Bartoszewicz.

Z raportu Komisji wynika, że w całej Unii Europejskiej luka VAT nieznacznie spadła w porównaniu z poprzednimi latami, ale nadal utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie.

W 2017 r. najmniejszą lukę zaobserwowano na Cyprze, w Luksemburgu i Szwecji. Największą odnotowano w Rumunii, Grecji i Litwie. W całej Unii państwa członkowskie straciły łącznie 137,5 mld euro dochodów z tego tytułu.

 

RIRM

drukuj