fot. kartarodzin.pl

Radni PiS chcą przyjęcia Samorządowej Karty Praw Rodzin w Wielkopolsce

Opozycyjni radni Prawa i Sprawiedliwości sejmiku województwa wielkopolskiego chcą przyjęcia Samorządowej Karty Praw Rodzin. W trakcie poniedziałkowej sesji radni jednogłośnie zdecydowali, że projektem zajmie się komisja rodziny i polityki społecznej.

Przewodniczący klubu radnych PiS w sejmiku województwa wielkopolskiego Zbigniew Czerwiński zaprezentował podczas poniedziałkowej sesji wstępny projekt Samorządowej Karty Praw Rodzin. Jak mówił, „rodzina jest fundamentem ładu społecznego i podstawową wspólnotą społeczną, która stanowi optymalne środowisko rozwoju człowieka”.

„Jest niezbędnym oparciem dla wszystkich swoich członków, szczególnie najmłodszych i najstarszych. Żadna zbiorowość nie jest w stanie realizować dobra wspólnego bez udziału rodzin. Naród, to rodzina rodzin” – powiedział.

Zbigniew Czerwiński wskazywał, że motywacją do przyjęcia Karty są m.in. konstytucyjne prawa do ochrony życia rodzinnego, prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami oraz prawa dziecka do ochrony przed demoralizacją.

W odczytanym przez radnego projekcie znalazły się m.in. zapisy mówiące o tym, że „samorząd województwa wielkopolskiego podkreśla rolę rodziny przy tworzeniu programów współpracy z organizacjami społecznymi poprzez promowanie przedsięwzięć, działań i projektów uwzględniających w szerszym stopniu potrzeby rodziny”, oraz że samorząd zobowiązuje się do uwzględnienia zasad poszanowania i integralności rodziny, poprzez tworzenie wojewódzkich programów profilaktycznych mających na celu przeciwdziałanie przemocy, alkoholizmowi, narkomanii, oraz nakierowanych na pomoc ich ofiarom, i realizację celów polityki zdrowotnej.

W projekcie znalazły się także zapisy wskazujące, że samorząd województwa wielkopolskiego zobowiązuje się do wspierania rodzin wychowujących dzieci, w tym wielodzietnych, oraz promowania rozwiązań ułatwiających rodzinom opiekę nad dziećmi.

Podkreślono również, że „województwo wielkopolskie wskazuje na potrzebę promowania wartości wynikających z posiadania rodziny, małżeństwa i rodzicielstwa w działalności samorządu woj. wielkopolskiego” oraz, że „województwo wielkopolskie zobowiązuje się do wprowadzenia w jednostkach organizacyjnych samorządu woj. wielkopolskiego dodatkowych ułatwień w miejscu pracy dla pracowników będących rodzicami”.

Zbigniew Czerwiński znaczył podczas sesji, że w trakcie posiedzenia konwentu podjęto decyzję, by skierować ten projekt do dalszych prac w komisji rodziny i polityki społecznej. Radni jednogłośnie wyrazili taką wolę.

Marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak podkreślił w trakcie sesji, że skierowanie projektu do prac w komisji jest dobrym rozwiązaniem. Jak mówił, „ten projekt w tym kształcie nie jest możliwy do przyjęcia; on wymaga przynajmniej bardzo rzeczowej dyskusji i też pewnych korekt”.

„Mam trochę wątpliwości, czy rzeczywiście motywacją jest usystematyzowanie działań prorodzinnych, bo mam wrażenie, pobrzmiewają tutaj między wierszami takie elementy, które dało się w debacie publicznej dostrzec czy zauważyć w propozycjach Ordo Iuris, czy szerzej mówiąc sieci ruchów Agenda Europa, które zamierzają weryfikować i korygować dotychczasowe zapisy dotyczące praw obywatelskich w niektórych krajach Europy. I jeśliby u źródła była taka motywacja, czyli w pewnym sensie odpowiedź na przyjętą w ostatnim czasie Kartę Równości Kobiet i Mężczyzn chociażby w samorządzie miasta, to zdecydowanie nie możemy się na taki scenariusz tutaj zgodzić” – mówił Woźniak.

Marszałek podkreślił jednak, że w projekcie Samorządowej Karty Praw Rodzin „są zapisy, które są niekontrowersyjne, jak chociażby taki, który mówi, że samorząd województwa zobowiązuje się do wspierania rodzin wychowujących dzieci, w tym wielodzietnych”.

„Natomiast samo sformułowanie w tej preambule, że <<naród jest rodziną rodzin>> – brzmi bardzo ładnie i oczywiście można je za tak ładnie brzmiący uznać, natomiast mamy świadomość, że niektórzy taki zapis odbierają wykluczająco, bo można go bardzo różnie rozumieć” – wskazał.

Projektem Samorządowej Karty Praw Rodzin komisja rodziny i polityki społecznej ma się zająć na najbliższym posiedzeniu.

PAP

drukuj