Radio Maryja i TV Trwam w Rio de Janeiro

Już za kilka dni – 22 lipca, młodzież z ponad 200 krajów świata zgromadzi się w Rio de Janeiro, by wielbić imię Jezusa Chrystusa. Spotkaniu przyświecają słowa z Ewangelii św. Mateusza: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody”.

Wybór słów Jezusa na hasło 28. ŚDM wskazuje na misyjny charakter kraju, który jest gospodarzem spotkania.

W Światowych Dniach Młodzieży w Rio de Janeiro 2013 r. młodym z całego świata towarzyszyć będzie Radio Maryja i TV Trwam.


Pobierz Pobierz

Tegoroczne ŚDM trwać będą od 22 do 28 lipca. Głównym celem spotkania młodych- jak mówią organizatorzy – jest doświadczeniem wspólnoty Kościoła Powszechnego, kontemplacja Słowa Bożego i niesienie dla jak największej liczby ludzi sakramentu Pokuty oraz Eucharystii. Spotkania mają także zachęcić do odważnego głoszenia Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela wszystkich chrześcijan.

Program ŚDM zakłada różnego rodzaju festiwale, katechezy w grupach językowych prowadzone przez księży biskupów i animowane przez wspólnoty młodzieżowe, spotkania z Ojcem Świętym Franciszkiem, modlitwy, nabożeństwa oraz czuwania.

Główna uroczystość otwarcia XXVIII ŚDM na Copacabanie będzie połączona z Mszą św. koncelebrowaną przez księdza arcybiskupa Rio de Janeiro Dom Orani João Tempest, a także biskupów i kapłanów uczestniczących w ŚDM.

Światowe Dni Młodzieży to spotkanie młodych katolików, które odbywa się co dwa – trzy lata. Inicjatywę zapoczątkował Jan Paweł II w 1985 roku.

W związku z obchodami ŚDM w Rio de Janeiro także na terenie Polski organizowane będą spotkania dla wszystkich tych, którzy nie mogą wyjechać do Rio. Odbędą się one między innymi w Płocku, Zielonej Górze, Krakowie, Katowicach, Przemyślu, w zgromadzeniu ojców franciszkanów w Niepokalanowie oraz wspólnocie Emmanuel niedaleko Częstochowy.

Ponadto Polska – jako pierwszy kraj po Brazylii –  może poszczycić się własną wersją językową hymnu 28. ŚDM. Utwór został nagrany na przełomie października i listopada 2012 roku. Brazylijska premiera hymnu odbyła się 14 września 2012 roku w święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Autorem hymnu jest ks. José Cândido z parafii św. Sebastiana w Belo Horizonte, znany w Brazylii kompozytor utworów i pieśni liturgicznych.

Hymn 28. ŚDM – Rio 2013 [Słuchaj]

Ojciec Święty Franciszek w trosce o duchowe dobro uczestników ŚDM w Rio de Janeiro udziela opustów uczestnikom oraz modlącym się w intencji tego spotkania. Odpust zupełny można uzyskać raz dziennie pod zwyczajnymi warunkami  (spowiedź, Komunia św., modlitwa w intencjach Ojca Świętego). Drugą możliwością uzyskania odpustu zupełnego, tym razem dla osób nie mogących brać bezpośredniego udziału w Światowym Dniu Młodzieży, jest duchowe uczestnictwo w tych wydarzeniach za pośrednictwem środków przekazu. W czasie ŚDM w Rio można otrzymać też odpust cząstkowy. Należy w tym celu, w czasie wspomnianych wydarzeń, szczerze się pomodlić, „odmawiając na zakończenie oficjalną modlitwę Światowych Dni Młodzieży wraz z wezwaniami do Matki Bożej z Aparecidy i innych świętych patronów tego spotkania”, ofiarując te modlitwy w intencji młodzieży, o umocnienie jej wiary i świętość życia.

Oficjalna modlitwa ŚDM [Czytaj]


rio13.pl/RIRM

drukuj