Rada KEP ds. Rodziny: Przemoc wymaga przeciwdziałania na wielu polach

Konwencja Rady Europy o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (CAHVIO) nie zmierza do budowania pozytywnych relacji pomiędzy ludźmi, ale służy projektowi przebudowy społeczeństwa na bazie ideologicznej. Z tego powodu nie może być akceptowana – takie jest stanowisko Rady ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski. Oświadczenie w sprawie konwencji wydał dziś (2 października) przewodniczący Rady bp Jan Wątroba.

[dokument]

Przewodniczący Rady ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski podkreśla, że przemoc wobec kobiet, ale także wobec dzieci, osób starszych, niepełnosprawnych czy wobec mężczyzn, jest zjawiskiem społecznym wymagającym przeciwdziałania na wielu polach. Zwraca uwagę, że Kościół od zawsze podejmuje działania, aby relacje pomiędzy ludźmi były oparte na życzliwości i wzajemnym szacunku.

Jednak, jak zauważa, konwencja CAHVIO „nie jest skoncentrowana na przeciwdziałaniu przemocy, jak sugeruje jej tytuł, ale na wprowadzeniu ideologicznej rewolucji kulturowej”. Chodzi o redefinicję pojęcia płci jako zmiennego zjawiska społecznego, a nie biologicznego, oraz obarczanie odpowiedzialnością za przemoc podstawowych wspólnot, jakimi są małżeństwo i rodzina.

To ukierunkowanie konwencji na walkę z małżeństwem i rodziną, które są przecież chronione przez Konstytucję RP, budzi szczególny niepokój Rady ds. Rodziny KEP. Bp Wątroba podkreśla też, że w zakresie przeciwdziałania przemocy konwencja nie dodaje żadnych nowych rozwiązań do już istniejących w polskim prawie i praktyce społecznej. Ponadto w swej treści pomija autentyczne problemy, jakie sprzyjają przemocy we wzajemnych relacjach międzyludzkich – zjawisko przemocy i pornografii w mediach, kwestię nadużywania alkoholu czy narkotyków.

Rada ds. Rodziny podkreśla, że obecna treść konwencji nie może być akceptowana. Wyraża też uznanie dla działań wielu osób i organizacji pozarządowych, w tym szczególnie dla ruchów prorodzinnych, które ukazują zagrożenia wynikające z jej ratyfikacji.

KEP

drukuj