pixabay.com

Rada Dzieci i Młodzieży rekomenduje zakaz używania w szkole telefonów przez uczniów szkół podstawowych

Zakaz korzystania z telefonów komórkowych w celach rozrywkowych w szkołach podstawowych zarówno podczas lekcji, jak i przerw – to jedna z rekomendacji Rady Dzieci i Młodzieży dla szefa Ministerstwa Edukacji i Nauki. Urządzenia te – uważa Rada – powinny być używane tylko w celach edukacyjnych i w nagłych sytuacjach.

Rada Dzieci i Młodzieży przedstawiła w piątek w Warszawie krótkie podsumowanie raportu z ogólnopolskich konsultacji w sprawie używania telefonów komórkowych w szkołach. Odbyły się one od 26 września do 30 listopada we wszystkich województwach. Łącznie wzięło w nich udział 1587 uczniów, ankieta była anonimowa.

Przewodnicząca Rady Dzieci i Młodzieży, Aleksandra Horoszko, poinformowała, że młodych ludzi zapytano m.in. o to, czy telefon pomaga im w nauce – 75 proc. uczestników badania zadeklarowało, że tak, 3 proc., że nie, 22 proc., że nie wie.

Kolejne pytanie dotyczyło korzystania z telefonów podczas przerw i tego, czy powinno być ono ograniczone. Zdaniem uczniów powinno ono być ograniczone w szkołach podstawowych – tak odpowiedziało 50 proc. badanych. Za ograniczeniem w szkołach ponadpodstawowych opowiedziało się 31 proc. Uczniów zapytano również o ograniczenia korzystania z telefonów podczas lekcji – 40 proc. ankietowanych opowiedziało się za jego używaniem, ale w celach edukacyjnych.

„Naszym zdaniem polska szkoła nie powinna być miejscem, które będzie zwalczać technologie. Powinna być miejscem, które edukuje (…). Bardzo ważnym dla nas elementem są programy profilaktyczne, informacje, jak bezpiecznie korzystać z internetu, jak radzić sobie z hejtem, ale także ze skutkami nadużywania telefonu. Chcielibyśmy, by w szkołach zostały wprowadzone nowoczesne, interaktywne metody nauczania, np. korzystanie z aplikacji dostępnych w internecie, które dotyczą tematyki edukacyjnej (…). Chcemy też, by takie programy jak Laboratoria Przyszłości i Aktywna Tablica, które już teraz są realizowane przez MEiN, były nadal rozwijane” – mówiła Aleksandra Horoszko.

Przedstawiając rekomendacje dla ministra edukacji i nauki w sprawie korzystania z telefonów komórkowych w szkołach, Aleksandra Horoszko podkreśliła, że w szkołach podstawowych telefony i inne urządzenia mobilne powinny być wykorzystywane wyłącznie za zgodą nauczycieli – albo w konkretnych celach edukacyjnych, albo w nagłych przypadkach, np. jeśli uczeń musi skontaktować się z rodzicem.

„Rekomendujemy więc zakaz korzystania z telefonów w celach rozrywkowych zarówno podczas lekcji, jak i podczas przerw” – powiedziała.

Dodała, że telefony i inne urządzenia mobilne powinny być schowane w plecakach lub w torbach uczniów – „żeby nie dochodziło do sytuacji konfiskaty mienia”.

Jeśli chodzi o szkoły ponadpodstawowe Rada rekomenduje umożliwienie starszym uczniom korzystania z telefonów i np. tabletów w trakcie lekcji, w celach edukacyjnych.

„Jeżeli chodzi o przerwy, rekomendujemy panu ministrowi, aby decyzja należała do organów szkolnych – do dyrekcji, która podejmie decyzję po konsultacji z radą rodziców” – wskazała Przewodnicząca Rady Dzieci i Młodzieży.

Cały raport Rady Dzieci i Młodzieży ma wkrótce zostać opublikowany w internecie.

Radę Dzieci i Młodzieży powołano zarządzeniem ministra edukacji i nauki. Do jej zadań należy podejmowanie stanowisk i wyrażanie opinii, w tym przedstawianie propozycji w kwestiach dzieci i młodzieży w zakresie spraw objętych działem administracji rządowej oświata i wychowanie, w szczególności przedstawianie opinii na temat planowanych zmian.

W skład Rady wchodzi 32 członków powołanych przez ministra edukacji i nauki.

PAP

drukuj

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl